Ključni datumi

29. maj 2019.: Evropska komisija objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji

Februar 2018.:

  • Vlasti Bosne i Hercegovine uručile predsjedniku Junckeru i komesaru Hahnu odgovore na Upitnik
  • Evropska komisiju usvojila svoju strategiju za “Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman sa Zapadnim Balkanom”

9. decembar 2016.: Uručen Upitnik Evropske komisije Bosni i Hercegovini

20. septembar 2016.: Vijeće EU poziva Evropsku komisiju da podnese svoje mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji

15. februar 2016.: Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji

1. jun 2015.: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH stupio na snagu

15. decembar 2010.: Bezvizni režim uveden za sve građane BiH nosioce biometrijskih pasoša

31. juli 2008.: BiH i Evropska komisija potpisale Finansijski sporazum o državnom programu za Instrument pretpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu

01. juli 2008.: Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima stupa na snagu

16. juli 2008.: Evropska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima

05. juli 2008.: Evropska komisija predstavila Mapu puta kojom se postavljaju referentne vrijednosti za ukidanje viznog režima

26. maj 2008.: Pokrenut dijalog o ukidanju viznog režima

20. februar 2008.: Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni sporazum o IPA fondovima

18. februar 2008.: Vijeće usvojilo novo Evropsko partnerstvo

01. januar 2008.: Sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji stupaju na snagu

decembar 2007.: Nakon procjene komesara za proširenje Olli Rehna da između političkih vođa u BiH postoji dovoljna mjera usaglašenosti po pitanju reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom

decembar 2006.: Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno okončani, ali Sporazum ne može biti parafiran i formalno zaključen usljed nedostatka napretka u ključnim reformama.

novembar 2005.: Pregovori o SSP-u između EU i BiH su službeno pokrenuti

oktobar 2005.: Evropska komisija procjenjuje da je BiH ostvarila zadovoljavajući napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i preporučuje otpočinjanje pregovora o SSP-u

jun 2004.: EU usvaja prvo Evropsko partnerstvo za BiH (izmjenjeno 2006.)

novembar 2003.: Evropska komisija izrađuje Studiju izvodivosti kojom procjenjuje kapacitet BiH da provede eventualni budući SSP. Studija zaključuje da se sa pregovorima treba početi kada BiH ostvari napredak po pitanju šesnaest ključnih prioriteta

jun 2003.: Samit u Solunu; PSP je potvrđen kao politika EU prema zapadnom Balkanu. Potvrđena je EU perspektiva za zemlje tog područja

2001.: Prva godina novog CARDS programa, posebno dizajniranog za potrebe zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP)

novembar 2000.: Samit u Zagrebu; EU i zemlje zapadnog Balkana (uključujući BiH) službeno usvajaju PSP

jun 2000.: Evropsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje Stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU

maj 1999.: EU predlaže novi Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) za pet zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući BiH

jun 1998.: Uspostavlja se Konsultativna radna grupa EU-BiH

1997.: Regionalni pristup: EU uspostavlja političke i ekonomske uslove za razvijanje bilateralnih odnosaEuropa.ba