Unutarnje ustrojstvo

Delegacija Europske unije i Ured specijalnog predstavnika Europske unije (EUSR) upošljavaju 154 uposlenika, od čega 43 strana i 111 državljana BiH. Pored kabineta ambasadora, tu su i sljedeće organizacione jedinice: Politički odjel, Pravna služba, Odjel za vladavinu prava, Odjel za komunikacije, Odjel operacija, Odjel za ugovore, financije i reviziju te administrativni uredi Delegacije Europske unije i EUSR-a.

Ambasador Johann Sattler
šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini

Ekaterina Dorodnova
zamjenica šefa Delegacije EU u BiH

Elisabet Tomasinec
šef Političkog odjela (EUSR u BiH)

Krassimir Nikolov
šef Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja (Delegacija EU u BiH)

Stefano Ellero
šef Kooperacija (Delegacija EU u BiH)

Nicolas Bizel
šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave (Delegacija EU)

Gilles Rebattet
šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu (Delegacija EU)

Gianluca Vannini
šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU)

Ferdinand Koenig
šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik

Branka Bajić
šefica Pravne službe (EUSR u BiH)

(Proces zapošljavanja je u toku)
šefica Odjela za vladavinu prava (EUSR u BiH)

Daniel Plas
šef Odjela za financije, ugovore i reviziju (Delegacija EU)

Joelle Lepot
zamjenica šefa Odjela za financije, ugovore i reviziju (Delegacija EU)

Stefano Donati
šef Regionalnog ureda u Banjoj Luci

Bernard Schelfaut
šef Odjela za administraciju (Delegacija EU)

Aida Žunić
šefica Odjela za financije i administraciju EUSR-a