Zamjenica šefa Delegacije EU u BiH

Ekaterina Dorodnova

Ekaterina Dorodnova je preuzela dužnost zamjenice šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini 1. septembra 2020. godine. Gđa Dorodnova radila je za Evropsku uniju proteklih 17 godina, uključujući za Evropsku komisiju (DG REGIO i DG RELEX), Evropski parlament i Evropsku službu za vanjsko djelovanje. Započela je angažman upravljanjem pretpristupne pomoći za zemlje kandidatkinje za članstvo u EU 2003. i 2004. godine, te je nadalje obnašala dužnosti u zemljama pogođenim produženim zamrznutim sukobima, naime u Delegacijama Evropske unije u Republici Moldaviji (2013.-2017.) i u Republici Armeniji (2017.-2020.).

Regionalno iskustvo gđe Dorodnove također uključuje Latinsku Ameriku, kroz obnašanje dužnosti službenika za politike slobode, sigurnosti i pravde u horizontalnom odsjeku za Latinsku Ameriku i Karibe pri DG RELEX-u (2007.-2009.), te je završila Program diplomatske razmjene i upućivanja u Ministarstvu vanjskih poslova i saradnje Španije sa fokusom na politiku migracija (2009.-2011.).

Gđa Dorodnova radila je kao eksterni naučni saradnik Centra za OSCE-ova istraživanja pri Univerzitetu u Hamburgu između 1999. i 2002. godine. Dalje je primjenjivala ekspertizu u prevenciji sukoba kao savjetnica članovima Odbora za civilne slobode Evropskog parlamenta (2005.-2007.), te kao politički službenik za izgradnju mira, medijaciju i prevenciju sukoba pri EEAS-u u Briselu (2011.-2013.).

Gđa Dorodnova studirala je međunarodne odnose i evropske studije u Rigi, Latviji i Budimpešti, Mađarskoj, te studije mira i razvoja u Castellón de la Plana, Španiji. Također je pratila akademske programe u Italiji, Švedskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.Europa.ba