Brošure i letci

Izrada mapa erozije i projektovanje infrastrukture za zastitu od poplava u BiH

Download

EU podrška BiH za vakcinaciju protiv COVID-19

Download

Program za oporavak od poplava: Stambeno zbrinjavanje

Download

EU podrška odgovoru Bosne i Hercegovine na COVID-19

Download

Putovanje Europom 2020.

Download

Evropska unija izdvojila 7 miliona eura za hitne medicinske potrebe u BiH za borbu protiv COVID-19

Download

Infografika: Radovi na Koridoru VC napreduju usprkos pandemiji COVID-19

Download

Verifikacija informacija za početnike

Download

EU4Business: Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata u oblasti turizma

Download

Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju!

Download

ABC prava Evropske unije

Download

Izvještaj o konsultacijama Zajedničke komisije za lokalne vlasti

Download