Video: Povezani smo kroz istoriju, tržište, reforme, podršku i budućnost!

Prije svega, s pravom možemo reći da smo “Povezani kroz dobro”.  To je ujedno i naziv naše kampanje, tokom koje ćemo vas upoznati sa projektima EU koji osnažuju privatni sektor, sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća, koja su ključna za privredni rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Europa.ba