Međunarodni dan migranata: Izjava Evropske komisije i Visokog predstavnika

Povodom Međunarodnog dana migranata Evropska komisija i Visoki predstavnik dali su sljedeću izjavu:

“Ovog Međunarodnog dana migranata slavimo potencijal ljudske mobilnosti. Svijet je 2020. godine imao 281 milion međunarodnih migranata, što predstavlja 3,6% globalnog stanovništva. Širom svijeta migracije igraju značajnu ulogu u životima ljudi i imaju dalekosežan uticaj na društva širom planete.

Migracije su doprinijele oblikovanju Evropske unije kakvu danas poznajemo. Određujući su dio evropskog identiteta u kojem se spajaju različite kulture, jezici i talenti. Migracije i mobilnost šire znanje, doprinose rastu, inovacijama i društvenoj dinamičnosti.

Dok je za neke migracija stvar izbora, drugi su prisiljeni bježati. Bez obzira na njihove razloge, kada im se pruži prilika, migranti uvijek mogu pozitivno doprinijeti zemljama koje usvoje i svojim domovinama. Migranti daju važne fiskalne doprinose EU, a studije pokazuju da bi s poboljšanom integracijom tržišta rada također mogli proizvesti značajne dobiti za zemlje domaćine. Doznake koje migranti šalju u zemlje porijekla trostruko su veće od obima zvanične razvojne pomoći koja se pruža zemljama u razvoju.

EU je istaknuto odredište koje privlači mlade i visoko kvalificirane profesionalce iz svih dijelova svijeta, gdje se godišnje izda skoro 3 miliona prvih boravišnih dozvola i gdje je osiguran prostor za one kojima je potrebno utočište. Evropska unija ima odgovornost da osigura zaštitu dostojanstva i ljudskih prava migranata. Novi pakt o migracijama i azilu štiti ta temeljna prava kroz primjenu sveobuhvatnog, uravnoteženog i održivog pristupa upravljanju migracijama. Također priznaje i ključnu ulogu legalnih migracija za evropsko društvo i privredu kako bi se suprotstavilo neregularnim i opasnim putovanjima u kojima ljudi riskiraju život.

2020.godine više od 8 miliona državljana trećih zemalja bilo je zaposleno na tržištu rada EU, a mnogi od njih obavljali su esencijalne poslove. U globalnoj utrci za talentima, EU su potrebne migracije kako bi riješila sve veće nestašice vještina. Nekoliko inicijativa, uključujući i pojednostavljenu plavu kartu, partnerstva za talente i najavljeni paket za vještine i talente, stvaraju sigurne i zakonite putanje do Evrope, a u isto vrijeme odgovaraju na potrebe tržišta rada. Paralelno s tim sarađujemo s međunarodnim partnerima na koordiniranom pristupu upravljanju migracijama koji balansira mogućnosti koje dobro upravljane migracije mogu donijeti migrantima i njihovim porodicama, njihovim zemljama porijekla i društvima domaćinima, dok u isto vrijeme odgovara na izazove neregularnih migracija.

Kako bi Evropa ostala prosperitetna i otvorena prema svijetu, moramo iskoristiti potencijal ljudske mobilnosti. Na isteku još jedne godine pandemije i rada na izgradnji bolje budućnosti, svjesni smo mnoštva načina na koje migracije obogaćuju naše živote.”

Europa.ba