Evropska unija podržala osnivanje novog prihvatnog centra Lipa

U Unsko-sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini (BiH) danas je otvoren novi prihvatni centar u Lipi, za potrebe do 1.500 migranata koji se nalaze u zemlji.

Uspostavljanje novog prihvatnog centra Lipa, uz finansijsku podršku Europske unije, zamijenit će nekadašnji šatorski kamp za hitni smještaj koje je uništeno u požaru u decembru 2020. godine, kada je oko 1.400 migranata ostalo bez skloništa i zaštite.

Na otvaranju prihvatnog centra Lipa, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU, ambasador Johann Sattler rekao je: „Prije jedanaest mjeseci stajali smo ovdje na istoj lokaciji, ali u vrlo različitim okolnostima. Danas smo ovdje usred ovog najmodernijeg prihvatnog centra za migrante. Ovaj centar je dokaz da saradnja na svim nivoima može funkcionirati i da može dati rezultate. Ovo je dobar podsjetnik za sve nas da se te krize mogu riješiti, a jedini način za rješavanje kriza je kroz dijalog i spremnost na kompromis” i dodao “Predstoji još mnogo izazova za postizanje održivog upravljanja migracijama u BiH, ali možemo reći da je Lipa uspješna priča u BiH. Osigurali smo da se ljudi koji su putovali mjesecima, neki godinama, budu tretirani s poštovanjem”.

“Otvaranje ovog novog Lipa centra je kritičan korak ka odgovoru na migracije koji je više u vlasništvu države”, rekla je Laura Lungarotti, šefica misije IOM-a u BiH i subregionalna koordinatorica za zapadni Balkan.

“Danas pretvaramo tragediju u priliku. Humani smještaj samo je jedan korak u okviru šire strategije upravljanja migracijama koja će se sve više fokusirati na ranu identifikaciju i pružanje održivih rješenja za sve one koji su se nalaze u Bosni i Hercegovini”, rekla je Lungarotti na svečanom otvaranju.

Novi objekat kontejnerskog tipa pruža humanitarnu pomoć, uključujući smještaj, hranu, vodu, sanitarije i higijenu, kao i usluge zaštite i medicinske njege. Vodi ga Služba za poslove sa strancima BiH, Ministarstvo sigurnosti, uz podršku IOM-a, agencija Ujedinjenih nacija i partnera iz nevladinih organizacija.

Prve snježne padavine na ovom području očekuju se sljedeće sedmice nakon blage jeseni, zbog čega je otvaranje centra pravovremeno rješenje za samce, porodice i djecu bez pratnje koji će sljedeću oštru zimo moći provesti unutar službenog smještaja.

Jedan 22-godišnji migrant iz Pakistana rekao je da je u Bosni već dva mjeseca. “Ovaj novi kamp je dobar. Sada imamo dobru hranu i ljudi koji ovde rade su veoma ljubazni”, rekao je on.

Novi prihvatni centar Lipa izgrađen je iz temelja uz finansijsku podršku Evropske unije kao glavnog donatora sa 1,7 miliona eura, u okviru projekta “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH”  kojeg implementira IOM u partnerstvu sa UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA i Danskim vijećem za izbjeglice (DRC).

Dodatnu podršku pružili su Njemačka savezna agencija za tehničku pomoć (Techniches Hilfswerk), Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova, Austrijska razvojna agencija (ADA), Vlada Švicarske, Sveta stolica, Italijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje i Razvojna banka Vijeća Evrope.

Europa.ba