Svjetski dan djeteta: Zajednička izjava Evropske komisije i visokog predstavnika

Uoči Svjetskog dana djeteta 20. novembra, Evropska komisija i visoki predstavnik dali su sljedeću izjavu:

Svijet je danas dom najveće generacije mladih ljudi u historiji čovječanstva. Nažalost, milioni djece u svijetu, uključujući 18 miliona u EU, još uvijek žive u siromaštvu ili socijalnoj isključenosti. A mnogo ih više koji su ugroženi jer djeca su i dalje prva pogođena posljedicama socio-ekonomskih učinaka pandemije COVID-19.

Procjenjuje se da 466 miliona djece diljem svijeta nema pristup učenju na daljinu. Mnogi su trajno napustili školu, što utječe na njihove životne šanse, dobrobit, razvoj i zaštitu.

Svako dijete treba uživati ista prava i živjeti bez diskriminacije i zastrašivanja bilo koje vrste.

EU podržava obrazovanje u oko 100 zemalja širom svijeta, radeći s partnerskim zemljama na smanjenju efekata pandemije i omogućavanju sigurnog povratka u škole. U cilju bolje rekonstrukcije, Evropska komisija će značajno povećati svoja ulaganja u obrazovanje u Subsaharskoj Africi, Latinskoj Americi i Karibima te Aziji i Pacifiku, s preko 6 milijardi eura do 2027. Podržat ćemo partnerske zemlje u jačanju njihovih obrazovnih sistema za pružanje uključivog i jednako kvalitetnog obrazovanja za sve.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, pozvala je da se 2022. godina proglasi Evropskom godinom mladih, da se mladi podrže i da se s njima sarađuje kako bi se osiguralo da su njihove brige i potrebe u središtu kreiranja politika EU-a.

Strategija EU o pravima djeteta bavi se temeljnim uzrocima postojećih nejednakosti i siromaštva, i predlaže konkretne akcije za borbu protiv svih oblika nasilja, podršku i osnaživanje djece, te ostvarivanje, zaštitu i promoviranje njihovih prava u EU i globalno. Prvi akcijski plan za mlade u vanjskom djelovanju EU-a, koji će biti usvojen tokom Evropske godine mladih, temeljit će se upravo na tome.

Nova evropska garancija za djecu – koje su države članice EU-a dogovorile ranije ove godine – promovira jednake mogućnosti za svu djecu, bez obzira na njihovo porijeklo, garantuje pristup obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu, obrazovanju, igri i slobodnim aktivnostima, zdravstvenoj njezi, hrani i smještaju za djecu u potrebi. Ažurirana Strategija za bolji internet za djecu u 2022. osigurat će da djeca uživaju ista prava u online i offline prostoru.

EU je ubrzala svoje napore na dekarbonizaciji evropske privrede, obnovi prirode i osiguranju održivog korištenja resursa za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. – kako bi svako dijete, sada i u budućnosti, moglo živjeti sretan i zdrav život na našem planetu.

Moramo ulagati u sadašnjost i budućnost sve djece. To je naša odgovornost i nećemo izostaviti nijedno dijete.

Pozadina

Od marta ove godine, Evropski klimatski zakon obavezuje EU da postigne klimatsku neutralnost do 2050. godine. Komisija je predložila paket mjera za postizanje smanjenja emisija stakleničkih gasova od 55% do 2030. godine kako bi EU ubrzano išla ka ostvarivanju klimatske neutralnosti do 2050. Paralelno s tim, EU nastavlja ulagati svoje diplomatske napore kako bi potaknula svoje međunarodne partnere da povećaju svoje ambicije i osiguraju da globalno zatopljenje ne pređe 1,5°C preko predindustrijskih nivoa u skladu s Pariškim sporazumom. Osim toga, EU će podržati države članice u njihovim naporima da poboljšaju pristup djece energiji i prijevozu.

“2021” godina je Međunarodna godina ukidanja dječjeg rada. EU radi na tome da se dječiji rad ukine do 2025. godine, na šta se obavezala ciljevima održivog razvoja. To zahtijeva integrirani pristup koji kombinira različite smjerove politike kako bi se riješio korijenski uzrok dječjeg rada. U sklopu tih napora, EU je najavila politiku nulte tolerancije na dječji rad, između ostalog, i u provedbi trgovinskih sporazuma. Sporazumima o slobodnoj trgovini EU i Općim programom povlastica od trgovinskih partnera se zahtijeva da provode konvencije Međunarodne organizacije rada o najgorim oblicima dječjeg rada i minimalnoj dobi. Kroz kontinuirani dijalog s relevantnim akterima u okviru Inicijative za održivost kakaa nastojimo eliminirati dječji rad i zaustaviti krčenje šuma. Osim toga, od 2008. godine EU je podržala 150 projekata koji se bave ukidanjem dječjeg rada u 65 zemalja s više od 200 miliona eura. Projekti, kao što je CLEAR Cotton, već su pomogli hiljadama djece. Konačno, EU će do kraja godine usvojiti novi prijedlog za Održivo korporativno upravljanje. On će od kompanija u EU zahtijevati da provedu detaljnu provjeru i ispitaju stanje ljudskih prava, uključujući dječji rad, i rizike po okoliš u svim svojim lancima opskrbe.

Borba protiv nasilja nad djecom i osiguranje dječje zaštite značajan je stub vanjskog djelovanja. U skladu sa Strategijom EU o pravima djeteta, EU se obavezala da će intenzivirati napore usmjerene na sprječavanje i dokidanje teškog nasilja nad djecom pogođenom oružanim sukobom, između ostalog, kroz zagovaračke aktivnosti kojima se promovira usklađenost s međunarodnim humanitarnim pravom, i da će podržati demobilizaciju, dugotrajnu rehabilitaciju i reintegraciju.

EU nastavlja raditi na dokidanju nasilja nad ženama i djevojčicama kroz inicijativu EU-a i UN-a (inicijativa Spotlight) i finansiranje organizacija civilnog društva koje rade na jačanju mehanizama zaštite djece. Evropska komisija se obavezala da će nastaviti izdvajati 10% sredstava humanitarne pomoći za obrazovanje u hitnim slučajevima i dugotrajnim krizama, te promovirati prihvaćanje Deklaracije o sigurnim školama.

Povodom Svjetskog dana djeteta 2021. godine, EU, UNHCR (Agencija UN-a za izbjeglice) i UNICEF pokreću edukacijski paket na 24 jezika EU-a koji govori o onome na čemu zajedno radimo kako bismo pomogli prisilno raseljenoj djeci i mladima u Africi da ostanu sigurni i ostvare svoja prava, uključujući pristup kvalitetnom obrazovanju.

Europa.ba