Specijalni predstavnik EU-a Sattler i ambasadorica OSCE-a Kavalec u susretu s rukovodstvom VSTV-a BiH istaknuli podršku VSTV-u BiH kao jedinstvenom regulatornom tijelu

Na današnjem sastanku sa rukovodstvom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH, i ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a BiH, istakli su punu podršku VSTV-u BiH kao jedinstvenom regulatornom tijelu koje je garant nezavisnosti pravosuđa u cijeloj Bosni i Hercegovini, na osnovu Sporazuma o prenosu nadležnosti i Zakona o VSTV-u BiH.

Ambasadori su tokom sastanka naglasili da jedino Parlamentarna skupština BiH ima ovlaštenja za izmjenu zakonodavnog okvira koji reguliše osnivanje i nadležnosti VSTV-a BiH. Osim toga, istakli su da je Bosni i Hercegovini potreban VSTV BiH kako bi se garantovala nezavisnost pravosuđa, efikasnost i djelotvornost sudskih postupaka, odnosno za usmjeravanje reforme pravosuđa u cilju daljeg jačanja nezavisnosti, efikasnosti i djelotvornosti. Ambasador Sattler je također jasno stavio do znanja da je novi sveobuhvatan Zakon o VSTV-u BiH od suštinske važnosti za napredak na evropskom putu.