Europski i Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, 10. listopada 2021.: Zajednička izjava visokog predstavnika u ime EU i glavne tajnice u ime Vijeća Europe

Na Europski i Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne Europska unija i Vijeće Europe ponovno ističu snažno protivljenje smrtnoj kazni u svakom trenutku i bez obzira na okolnosti. Smrtna kazna je okrutna, nečovječna i ponižavajuća kazna koja se kosi s pravom na život. Njezino ukidanje nužno je kako bi se osiguralo poštovanje ljudskog dostojanstva.

Obilježavanje je ove godine posvećeno ženama. Unatoč tome što je u svijetu mali broj žena koje su osuđene na smrt, rodno uvjetovana diskriminacija i dalje utječe na žene na svim razinama kaznenopravnog sustava. U nekim se zemljama ženama smrtne kazne izriču češće nego muškarcima, i to za djela povezana sa spolnim ćudoređem, kao što je preljub. Osim toga, tijekom kaznenog postupka u obzir se rijetko uzimaju olakotne okolnosti koje su povezane s rodno uvjetovanim nasiljem i zlostavljanjem.

Ukidanje smrtne kazne prvenstveno je pitanje političke volje. Pozdravljamo činjenicu da se i dalje smanjuje broj zemalja koje još uvijek primjenjuju smrtnu kaznu. Prošle godine nije bilo pogubljenja u 176 zemalja, što je 91 % zemalja članica UN-a. Svake godine poduzimaju se novi koraci prema ukidanju smrtne kazne u svijetu. Sijera Leone je 8. listopada ukinuo smrtnu kaznu. Ove je godine ona u Sjedinjenim Američkim Državama ukinuta u još jednoj saveznoj državi: Virginiji. Namjera predsjednika Bidena da ukine smrtnu kaznu na saveznoj razini u SAD-u, kao i moratorij na pogubljenja koje je izrekao američki državni odvjetnik, važni su koraci za budućnost. Armenija je ratificirala drugi fakultativni protokol o ukidanju smrtne kazne, dok je Kazahstan u postupku dovršetka njegove ratifikacije. Pozivamo Bjelarus da krene prema ukidanju smrtne kazne.

Zabrana trgovine robom koja se koristi za pogubljenja posebno je važna za iskorjenjivanje smrtne kazne. U skladu s Uredbom EU-a protiv mučenja, Vijeće Europe ove je godine donijelo preporuku kojom se nastoji okončati sudjelovanje europskih zemalja u toj strašnoj trgovini (Preporuka CM/Rec(2021)2 „o trgovini robom koja se upotrebljava za izvršenje smrtne kazne, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje”). Potičemo sve države članice Vijeća Europe da provedu tu preporuku. Očekujemo da države članice Vijeća Europe koje još nisu pristupile relevantnim protokolima uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima to učine bez odgode. Savez za suzbijanje trgovine proizvodima koji služe za mučenje danas okuplja 62 države. Pozivamo sve države da mu se pridruže i da pojačaju napore za uspostavu zajedničkih međunarodnih standarda za trgovinu bez proizvoda koji služe za mučenje.

U razdoblju prije Svjetskog kongresa protiv smrtne kazne koji će se održati 2022. nastavit ćemo podupirati intenzivnu javnu raspravu kao i aktivnosti podizanja svijesti o smrtnoj kazni i njezinu strašnom učinku na obitelji i društva. Neumorno ćemo raditi na ovom pitanju i pozorno pratiti razvoj događaja. Nastavit ćemo dijalog s onima koji još nisu ukinuli smrtnu kaznu te ćemo podupirati civilno društvo i nevladine organizacije sve dok se ne prestanu izricati smrtne kazne.

Europa.ba