Neka tvoja škola postane superškola – Otvoren poziv za srednjoškolske razmjene na Zapadnom Balkanu

Otvorene su prijave za Superschools, program školskih razmjena Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO). Ovaj program najnovija je prilika za škole, učenike i profesore koji žele da učestvuju u procesima izgradnje mira i pomirenja, kao i interkulturalnog učenja, i dijaloga između škola, učenika i njihovih zajednica. Sve srednje škole mogu se prijaviti na ovaj program te će, ukoliko budu izabrane, moći realizovati školsku razmjenu sa partnerskom školom. Planirano je i učešće u aktivnostima programa koje su posvećene izgradnji njihovih kapaciteta, kao i povezivanju i saradnji sa drugim školama.

Program, koji će se sprovoditi u naredne tri godine, bit će usmjeren na pružanje podrške školama u procesu razvoja i realizacije razmjene mladih, kao i na osmišljavanje regionalnog programa školske razmjene koji će omogućiti srednjoškolcima da učestvuju u dugoročnom RYCO-ovom programu razmjene. Sve srednje škole s područja Zapadnog Balkana, bilo da su javne ili privatne, mogu se prijaviti i učestvovati u razmjeni, a sve troškove razmjene financirat će RYCO. To je moguće zahvaljujući projektu koji zajednički finansiraju Evropska unija (EU) i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Zainteresovana škola bi trebala da se registruje na sajtu www.superschools.net, kreira svoj profil i pronađe partnersku školu sa drugog dijela Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija). Nakon toga partnerske škole bi trebale da izaberu i u svojoj prijavi predlože zajedničke aktivnosti koje će sprovoditi tokom razmjene. Prve godine programa razmjene će se odvijati od februara do maja 2022.g, a svaka škola će organizovati jednu posjetu partnerskoj školi, sa grupom od deset do dvadeset učenika. Učenici će doći u pratnji jednog ili dva profesora, dok će razmjena trajati između šest i deset dana.

Program školske razmjene će dati priliku učenicima i profesorima da putuju, predstave sebe, svoju školu i običaje svojim domaćinima, kao i da nauče nešto novo o lokalnim zajednicama u različitim dijelovima našeg regiona.

Za prijavu koja traje do 28. oktobra ili za više informacija, posjetite sajt www.superschools.net ili kontaktirajte najbližu kancelariju RYCO-a.

 

O programu Superschools  

Superschools je RYCO-ov program školske razmjene na Zapadnom Balkanu koji ima za cilj da podrži procese izgradnje mira i pomirenja, te interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i njihovih zajednica. Program je dio multidonorskog projekta „Program školske razmjene na Zapadnom Balkanu“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode ga Njemačka međunarodna organizacija za saradnju (GIZ) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Ukupan budžet projekta iznosi 5,5 miliona eura, a  uspostavljanjem regionalnog programa školskih razmjena,projekat doprinosi opštem cilju – unapređenju vještina i znanja mladih ljudi na Zapadnom Balkanu kroz poboljšanje obrazovnih sistema i unapređenje saradnje u regionu.

O RYCO-u

RYCO je međuvladina organizacija koja podržava i unapređuje regionalnu i multikulturalnu saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Programi RYCO-a usmjereni su na stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih u aktivnosti koje doprinose međusobnom razumijevanju i pomirenju u građanskom, društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu. RYCO inicira i učestvuje u kreiranju politika i zalaže se za reforme. Također podržava razvoj političkog i društvenog okruženja koje osnažuje i olakšava razmjenu mladih.

RYCO u središte svog rada stavlja mlade i vjeruje da bi oni trebali da doprinose razvoju kulture mobilnosti, interkulturalnih razmjena i pomirenja. Mladi bi također trebali da aktivno učestvuju u demokratskom razvoju, društvenom i ekonomskom napretku i europskim integracijama u sve otvorenijem regionu Zapadnog Balkana. Društva Zapadnog Balkana bi trebalada pruže proaktivnu podršku razmjeni mladih i angažovanju mladih širom regiona.

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.