Finalno odobrenje Vijeća za sedmogodišnje finansiranje zemalja u procesu pristupanja

Države članice danas su dale konačno zeleno svjetlo za skoro 14,2 milijarde eura pretpristupne finansijske pomoći za period od 2021. do 2027. godine u korist Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Islanda, Kosova*, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Republike Turske.

Ova podrška pomoći će korisnicima u provođenju reformi u kontekstu budućeg članstva u Uniji. Podrška za korisnike osigurava se za provođenje nužnih političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi u cilju usklađivanja s vrijednostima Unije i postepenog usklađivanja s pravilima, standardima, politikama i praksama Unije.

Pristup zasnovan na učinku i princip pravične raspodjele

Predviđeno je da se pomoć u okviru IPA III temelji na pristupu zasnovanom na učinku, jednako kao i principu pravične raspodjele. Drugim riječima, pomoć se razlikuje u obimu i intenzitetu ovisno o učinku korisnika. Posebna pažnja će se posvetiti naporima uloženim u temeljna reformska područja (vladavina prava i osnovna prava, demokratske institucije i reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost). Istovremeno se primjenjuje princip pravične raspodjele u cilju osiguranja da obim i intenzitet finansiranja uzimaju u obzir ne samo učinak korisnika već i njihove potrebe i kapacitete, a kako bi se izbjegao nesrazmjerno nizak nivo pomoći u poređenju s drugima te osigurao napredak svih korisnika.

Uslovljenost

Također je predviđena mogućnost izmjena obima i intenziteta pomoći u slučaju značajne regresije ili kontinuiranog izostanka napretka korisnika u temeljnim reformskim oblastima. U takvim slučajevima sredstva bi se mogla proporcionalno smanjiti i preusmjeriti bez ugrožavanja podrške unapređenju osnovnih prava, demokratije i vladavine prava, uključujući podršku civilnom društvu.

Tematski prioriteti

Pomoć Unije, počevši retroaktivno od 1. januara 2021. godine, distribuira se prema tematskim prioritetima, umjesto ranijih zasebnih sredstava za pojedinačne korisnike.

Opće informacije

U junu 2018. godine Komisija je predstavila svoj prijedlog uredbe kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (IPA III). Vijeće je usvojilo svoj stav u martu 2019. godine, a predsjedništvo Vijeća EU -a i Parlamenta postigli su politički sporazum dana 2. juna 2021. godine.

IPA III osigurava kontinuitet s IPA II (koji pokriva period 2014. do 2020.) i nadopunjuje druge instrumente Unije (prvenstveno Instrument susjedstva, razvoja i međunarodne saradnje – Globalna Evropa) i politike (npr. o klimatskim promjenama).

Naredni koraci

Nakon današnje formalne podrške Vijeća, proces usvajanja se treba zaključiti i na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Usvajanje uredbe očekuje se u septembru.

Europa.ba