Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja stradale zbog vjeroispovijesti ili uvjerenja: izjava visokog predstavnika u ime EU-a

Na Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja stradale zbog vjeroispovijesti ili uvjerenja EU izražava solidarnost sa svim žrtvama progona, bez obzira na to gdje se nalaze.

U godini kad su, među ostalim, ljudska prava zbog pandemije bolesti COVID-19 ograničena pa i stavljena na kušnju, još uvijek svjedočimo tome kako vjerska netolerancija dovodi do uznemiravanja, prijetnji, pritvaranja, okrivljavanja i ubijanja pojedinaca diljem svijeta zbog njihove vjeroispovijesti ili humanističkih i/ili ateističkih uvjerenja. Pojedince se također diskriminira u pristupu zdravstvenim uslugama i mjerama socijalne zaštite na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja.

Vlade koje krše međunarodne obveze u području ljudskih prava dodatno pogoršavaju progon i diskriminaciju na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja. Diskriminacija u zakonodavstvu i praksi često dovodi do još više progona.

Nepristrana borba protiv svih oblika vjerske netolerancije, stigmatizacije, diskriminacije, poticanja na nasilje i nasilja nad osobama na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja mora biti prioritet svih država članica i međunarodne zajednice. Svakoj osobi, bez obzira na to gdje živi, trebalo bi biti zajamčeno pravo da ima i da nema vjeroispovijest ili uvjerenje, da ih odabere i da ih promijeni, da ih prakticira i da ih iskazuje te da ne bude izložena diskriminaciji.

U skladu s Akcijskim planom EU-a za ljudska prava i demokraciju Europska unija neumorno radi na rješavanju kršenja i povreda slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja. Pozvali smo države članice da zaštite pojedince od progona i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja, među ostalim u dijalozima EU-a i partnera o ljudskim pravima i u forumima Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Mehanizmom za zaštitu branitelja ljudskih prava Protect Defenders EU nastavlja pružati izravnu potporu ugroženim braniteljima ljudskih prava zagovarajući slobodu mišljenja, savjesti, vjeroispovijesti ili uvjerenja.

Unutar same Europske unije aktivno se borimo protiv svih oblika ili manifestacija rasizma i netolerancije, stigmatizacije vjeroispovijesti, uvjerenja ili nevjerovanja, među ostalim borbom protiv zločina iz mržnje i govora mržnje te promicanjem obrazovanja i pluralizma. Također ponavljamo da kritike uvjerenja, ideja, vjerskih vođa ili praksi ne bi smjele biti zabranjene ni kazneno sankcionirane. EU potvrđuje da su sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja te sloboda izražavanja međuovisna i međusobno povezana prava koja se uzajamno osnažuju.

Budući da se 2021. obilježava 40. godišnjica Deklaracije UN-a o uklanjanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja, potvrđujemo da nitko ne smije biti podvrgnut prisili koja bi narušila njegovu slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja po vlastitom izboru.

EU će nastaviti promicati i štititi slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja. Pobrinut ćemo se da se glas žrtava čuje i da počinitelji progona ili nasilja na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja osobno odgovaraju za svoja djela.

Europa.ba