Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta: Izjava visokog predstavnika Josepa Borrella u ime Evropske unije, 9. augusta 2021.

Na Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta slavimo otpornost i snalažljivost autohtonih naroda širom svijeta. Ove godine pridružujemo se Ujedinjenim nacijama u pozivu na novi društveni ugovor, prema kojem niko ne smije biti izostavljen.

Odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 uticao je na autohtone narode širom svijeta, otežavši ostvarivanje njihovih prava, a naročito ravnopravan pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zemljištu i prirodnim resursima. Dodatno je pogoršao postojeću ekonomsku marginalizaciju i diskriminaciju autohtonih naroda. U područjima tropskih šuma, prilikom izmjena društvenih i ekoloških zakona, politika i mjera zaštite, često preovladavaju ekonomski interesi.

Svjedočimo zabrinjavajućem razvoju događaja: većem isključivanju autohtonih naroda iz postupka donošenja odluka, širenju industrijske aktivnosti, porastu jagme za zemljištem i nezakonitoj sječi šuma te porastu kriminalizacije i nasilja nad borcima za ljudska prava autohtonih naroda. Borci za ljudska prava autohtonih naroda činili su gotovo trećinu od preko 330 boraca za ljudska prava koji su ubijeni širom svijeta tokom 2020. godine. Mnogi od njih bile su žene.

Kultura, jezik, duhovnost i politika, ekonomija i opstanak autohtonih naroda povezani su s njihovom zemljom. Moramo poštovati njihov odnos s prirodom i običajnom zemljom. Na globalnoj razini autohtoni narodi doprinose zaštiti oko 80% bioraznolikosti. Pandemija je jasno pokazala da je došlo vrijeme za novi društveni ugovor. Poštovanje principa slobodnog, prethodnog i informisanog pristanka, socijalna zaštita prilagođena određenoj kulturi i održivo očuvanje prirodnih staništa moraju biti dio planova oporavka od pandemije bolesti COVID-19.

U tu svrhu EU nastavlja finansirati niz projekata u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava. Tokom 2020. godine EU je takođe proširila svoj doprinos Indigenous Navigatoru, sistemu otvorenog koda za prikupljanje podataka u zajednici i alatu za mapiranje koji vode autohtoni narodi. Zbog svojih blagovremenih izvještaja on predstavlja neprocjenjiv resurs za procjenu uticaja pandemije bolesti COVID-19 na autohtone narode i za razmatranje mjera za ispravljanje nepravde s kojom se suočavaju.

Danas ponovo potvrđujemo naše čvrsto opredjeljenje za izgradnju i oblikovanje novog društvenog ugovora utemeljenog na pravednom globalnom oporavku poslije pandemije kojim se osiguravaju poštovanje, zaštita i ostvarenje prava autohtonih naroda kako je utvrđeno u Deklaraciji UN-a o pravima autohtonih naroda.

Europa.ba