TIM EVROPA U PARTNERSTVU I SOLIDARNOSTI S BIH: STALO NAM JE!

Zajednička kolumna šefa Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH sa šefovima misija zemalja članica EU u BiH povodom Dana Evrope 2021.

Dan Evrope je prilika da slavimo Evropsku uniju – projekat koji se zasniva na miru, partnerstvu, zajedničkim vrijednostima i solidarnosti. Upravo je to u središtu odnosa EU sa Bosnom i Hercegovinom i u tom duhu obilježavamo ovaj Dan Evrope.

Prošlo je više od godinu dana otkako je pandemija Covid-19 zahvatila cijeli svijet. Bosna i Hercegovina i njeni građani su također teško pogođeni. Svi se suočavamo sa bolešću i gubitkom, tugom i nesigurnošću. Pored toga, svjedočili smo snazi koja dolazi iz solidarnosti, jer samo zajednički možemo prevazići izazove ovog teškog vremena.

Tim Evropa, EU i njene zemlje članice, je uz Bosnu i Hercegovinu od prvih dana pandemije, obezbjeđujući medicinsku i zaštitnu opremu za medicinske ustanove širom zemlje, u vrijednosti od 7,76 miliona eura. Pored toga, EU je osigurala i 213.822 doza vakcina BioNTech/Pfizer za Bosnu i Hercegovinu, koje su počele pristizati već ovog mjeseca.

Kraj krize se još ne nazire, ali mi ćemo nastaviti – u solidarnosti – da se zajednički borimo protiv posljedica pandemije, sa vrlo snažnom porukom: Evropskoj uniji je stalo!

Iako je fokus, s razlogom, na spašavanju života, Tim Evropa također pomaže Bosni i Hercegovini da sačuva radna mjesta, sa 73,5 miliona eura bespovratnih sredstava za ekonomski oporavak, posebno u sektorima koji su najteže pogođeni pandemijom.

Dok se Bosna i Hercegovina, kao i cijeli svijet, i dalje suočava sa izazovom pandemije, izuzetno je važno da ne izgubimo iz vida priliku za postizanje značajnih promjena za građane ove zemlje. Potrebno je raditi na ostvarivanju jasno i dosljedno iskazane želje građana da se približe EU. Ova želja se odražava i u našim bliskim odnosima i ekonomskim vezama.

Prošle su dvije godine od kada je Evropska komisija objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Lista pitanja koja je potrebno rješiti, utvrđenih u okviru 14 prioriteta iz Mišljenja, je duga i zahtijeva reforme u oblasti demokratije, funkcionalnosti i vladavine prava.

Od presudnog je značaja da svi politički lideri u zemlji prestanu koristiti retoriku podjela i odvraćati pažnju sa prijeko potrebnih reformi koje su u interesu građana BiH koji žele bolji život.

Osim toga, ova neizborna godina političarima pruža priliku da poduzmu teške reforme. Svaka država koja se pridružila EU prošla je kroz ovu izazovnu fazu procesa pristupanja. BiH mora pokrenuti ciljane ustavne i izborne reforme u skladu s evropskim standardima, provodeći presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić/Finci i osiguravajući pravedniji i demokratskiji izborni sistem za sve građane. Za provedbu navedenih reformi je potrebna politička volja, transparentno i značajno uključivanje svih političkih i institucionalnih aktera, kao i civilnog društva, građana, akademske zajednice i šire javnosti.

Tim Evropa je spreman da podrži konstruktivne napore i rješenja koja će Bosnu i Hercegovinu približiti Evropskoj uniji u 2021. godini, kao demokratsku i funkcionalnu državu sa stabilnim institucijam koje rade u interesu svih građana. Put ka članstvu u EU čvrsto se zasniva na jasnom poštivanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje.

Kao projekat koji se zasniva na miru, partnerstvu, zajedničkim vrijednostima i solidarnosti, Evropska unija u potpunosti podržava evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. Mi u EU želimo ići naprijed, ruku pod ruku sa građanima ove zemlje, u duhu partnerstva i solidarnosti kako bi se to i ostvarilo.

Ovo je poruka koju želimo poslati građanima Bosne i Hercegovine na Dan Evrope.

Europa.ba