Peti sastanak Pododbora EU i Bosne i Hercegovine za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku

(video-konferencija)

Peti sastanak Pododbora EU i Bosne i Hercegovine (BiH) na teme vezane za obrazovanje, kulturu, omladinu, istraživanje i inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku održan je 22. marta putem video-konferencije. Predstavnici Evropske komisije (Komisija) razgovarali su sa relevantnim tijelima o najnovijim dešavanjima u ovim oblastima. Sastanak su zajedno vodili ispred EU g. Alberto Cammarata, zamjenik šefa Jedinice za Albaniju i BiH pri Generalnoj direkciji za susjedstvo i proširenje, te ispred BiH g. Adnan Husić, pomoćnik ministra pri Ministarstvu za civilne poslove BiH.

Komisija je konstatovala napore vlasti za prevladavanje uticaja pandemije COVID-19 u različitim oblastima i podvukla značaj provođenja koordinisanog pristupa.

Komisija je izrazila zabrinutost što učešće u idućim krugovima testiranja kroz procjenu obrazovanja velikog opsega u Programu za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika (PISA) i Napredak u međunarodnoj studiji čitateljskih postignuća učenika (PIRLS) još uvijek nije obezbijeđeno, te podstakla vlasti da je obavijeste koja je njihova konačna odluka po pitanju učešća u PISA-i 2022 do kraja marta, te u PIRLS-u do kraja aprila. Komisija je pozdravila usvajanje strateškog dokumenta od strane Vijeća ministara pod nazivom „Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti strukovnog obrazovanja i obuke u BiH“. Pored toga, Komisija je naglasila važnost obezbjeđivanja potpuno funkcionalnog sistema akreditacije institucija visokog obrazovanja i studijskih programa te daljnje postupanje po preporukama stručnjaka EU po tom pitanju.

Vlasti BiH podstaknute su da preduzmu korake radi usvajanja digitalne strategije i osiguraju da BiH iskoristi digitalne programe EU. Vlasti BiH još jednom su pozvane da bez odlaganja usvoje novi zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (e-potpis) sa jednim nadzornim tijelom na nivou cijele države u skladu sa zakonodavstvom EU, te da razviju strategiju za informacionu bezbjednost.

Komisija je pozitivno ocijenila dobre rezultate koje je BiH postigla u okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije Horizont 2020 te pozvala vlasti da završe plan istraživačke infrastrukture. Komisija je izrazila zabrinutost zbog odlaganja pisanja nacrta strategije pametne specijalizacije i učešća BiH u Evropskoj ljestvici uspjeha u inovacijama. Komisija je naglasila važnost usvajanja i početka provođenja strategija zapošljavanja na entitetskom i državnom nivou. Komisija je podstakla BiH da uspostavi međuministarsku radnu grupu uključujući odgovarajuća ministarstva, agencije i aktere za razvoj plana provođenja programa Garancija za mlade.