Javni poziv civilnom društvu za učešće u konsultacijama o kratkim prijedlozima akcija programa Višedržavna IPA 2021-2022.

Direkcija za evropske integracije/Ured Državnog IPA koordinatora (DIPAK) pozivaju civilno društvo u Bosni i Hercegovini, uključujući akademsku zajednicu, eksperte i društvene partnere, na učešće u konsultacijama o inicijalnim kratkim prijedlozima akcija programa Višedržavna IPA 2021-2022.

Evropska komisija dostavila je priloženih 27 kratkih prijedloga akcija u okviru programa Višedržavna IPA 2021/2022:

Svoje komentare i sugestije na kratke prijedloge akcija programa Višedržavna IPA 2021-2022. možete dostaviti na e-mail adresu: naida.dilic@dei.gov.ba, najkasnije do 18.01.2021. godine.