Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima poziva bh. vlasti da hitno usvoje nove zakone u oblasti kontrole duhana

Upotreba duhana uzrokuje više od 7 miliona smrtnih slučajeva godišnje u cijelom svijetu. Ako se obrazac pušenja širom svijeta ne promijeni, više od 8 miliona ljudi godišnje će umrijeti od bolesti povezanih s upotrebom duhana do 2030. godine.

Bosna i Hercegovina se obavezala da će usvojiti i provesti zakonodavstvo za sprečavanje i smanjenje potrošnje duhana kada je zemlja 2009. godine potpisala Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o kontroli duhana (FCTC). Uprkos ovoj međunarodnoj obavezi, BiH još uvijek nije uskladila svoje zakone sa Konvencijom.

Gotovo 40% populacije u BiH su aktivni pušači. Upotreba duhana i izloženost duhanskom dimu uzrokuju teške zdravstvene učinke, ali imaju i ekonomske, ekološke i socijalne posljedice. Pitanje javnog zdravlja je posebno važno sada, u vrijeme pandemije COVID-19. Stoga svi moramo biti svjesni da duhan predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju hiljada građana BiH.

Pozivamo bh. vlasti da hitno usvoje nove zakone u oblasti kontrole duhana i ispune dugogodišnju preporuku EU, a to je da “usvoje zakonodavstvo na svim nivoima o zabrani pušenja na javnim mjestima u skladu s pravnom stečevinom EU i ratifikuju protokol kojim će eliminisati nelegalnu trgovinu duhanom i započeti s provođenjem obje mjere “.