Europska komisija redizajnirala portal „Iznesite svoje mišljenje”

Europska komisija danas je pokrenula redizajnirani portal „Iznesite svoje mišljenje”. Na toj internetskoj platformi svi građani, među ostalim poduzeća i nevladine organizacije, pozivaju se da iznesu svoja stajališta o inicijativama Komisije u ključnim fazama zakonodavnog postupka. Preuređeni portal trebao bi omogućiti još bolje savjetovanje i komunikaciju Komisije s javnošću te povećati transparentnost. Cilj je da se preko portala osigura kvalitetnije donošenje politika EU-a na temelju doprinosa svih relevantnih dionika.

Zahvaljujući poboljšanim funkcijama pretraživanja, građani na novom portalu mogu lakše pronaći inicijativu Komisije koja ih zanima. Portal je pristupačniji za korisnike, koji s početne stranice mogu izravno pristupiti najnovijim javnim savjetovanjima od velikog interesa javnosti, primjerice savjetovanju o strategiji održive i pametne mobilnosti, i podijeliti svoja stajališta.

Potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič izjavio je: Poboljšanjem portala „Iznesite svoje mišljenje”, koji je sada intuitivniji za korištenje, poboljšavamo i svoju komunikaciju s građanima. Pozivam dionike i građane, uključujući i one koji nisu detaljno upoznati s postupkom donošenja politika EU-a, da daju svoj doprinos našim inicijativama dok su one još u procesu izrade i nakon što ih Komisija donese. To je još jedan ključan način na koji osiguravamo da naše zakonodavstvo zadovoljava najviše standarde kvalitete.

Komunikacijski alati kao što je portal „Iznesite svoje mišljenje” Komisiji pružaju mogućnost savjetovanja s nizom različitih organizacija i širom javnošću u okviru agende za bolju regulativu. Aktivnim prikupljanjem i analiziranjem povratnih informacija na internetu Komisija osigurava da inicijative EU-a pružaju adekvatan odgovor na aktualne izazove, kao što su zelena i digitalna tranzicija.

To ilustriraju primjeri sljedećih triju javnih savjetovanja na portalu „Iznesite svoje mišljenje”: savjetovanje o aktu o digitalnim uslugama: jačanje unutarnjeg tržišta i pojašnjenje odgovornosti u području digitalnih usluga, savjetovanje o održivoj i pametnoj mobilnosti te savjetovanje o novoj strategiji za potrošače.

 

Kontekst

Europska komisija pokrenula je 2015. agendu za bolju regulativu kako bi poboljšala proces donošenja politika i pojednostavnila zakonodavstvo. Javno savjetovanje dio je šireg plana za poboljšanje transparentnosti i odgovornosti u djelovanju EU-a. Jedan je od ključnih ciljeva Komisije potaknuti sve Europljane i civilno društvo da sudjeluju u oblikovanju politika EU-a.

Na portalu „Iznesite svoje mišljenje” građani i organizacije mogu dostaviti povratne informacije o planovima djelovanja ili procjenama učinka budućeg zakonodavstva. Mogu sudjelovati i u javnim savjetovanjima u trajanju od 12 tjedana o inicijativama koje su u pripremi ili ocijeniti uspješnost postojećih mjera EU-a. Osim toga, svi imaju mogućnost iznijeti svoje primjedbe na nacrte delegiranih i provedbenih akata.

Takvi oblici javnog sudjelovanja dionika ponekad se mogu nadopuniti ciljanim savjetovanjima prilagođenima odabranim dionicima. Odabir najprikladnijeg alata za savjetovanje ovisi o konkretnom slučaju te o ciljevima savjetovanja, ciljnim skupinama, raspoloživom vremenu i resursima. Međutim, javnost i dionici mogu uvijek davati prijedloge za smanjenje regulatornog opterećenja te poboljšanje i veću učinkovitost postojećih propisa s pomoću funkcije „Smanjenje opterećenja”.

Komisija je od 2015. do 2018. provela 454 javna savjetovanja. Prosječan broj pristiglih doprinosa porastao je s 461 u 2015. na 2 091 u 2018. To ne uključuje netipične slučajeve, na primjer javno savjetovanje o ljetnom računanju vremena, u kojem je zaprimljeno oko 4,6 milijuna odgovora.

Broj odgovora ovisi o prirodi teme o kojoj je riječ. Komisija se obvezala da će od travnja 2017. upitnike za najvažnije inicijative prevesti na sve službene jezike EU-a. Sva javna savjetovanja u 2018. bila su dostupna na najmanje dva jezika, a 71 % ih je prevedeno na sve službene jezike (osim irskog). Ispitanici mogu odgovoriti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Od 2017. zatražene su povratne informacije za 86 početnih procjena učinka, 128 planova djelovanja i 96 planova evaluacije. Na njih je dano 4 249 odgovora. Od srpnja 2016. do prosinca 2018. Komisija je objavila 151 nacrt delegiranih akata i 191 nacrt provedbenih akata. Na njih je zaprimljeno 1 576 odnosno 1 770 odgovora.

 

Više informacija

Bolja regulativa: zašto i kako?

Portal „Iznesite svoje mišljenje”

Program rada Komisije za 2020.

Blog na platformi Medium