Koronavirus: Komisija predlaže paket od tri milijarde eura makrofinansijske pomoći kao podršku za deset zemalja iz susjedstva

Komisija je usvojila prijedlog paketa makrofinansijske pomoći u iznosu od tri milijarde eura za deset partnera iz susjedstva i partnere u procesu proširenja kako bi im pomogla da ograniče negativne ekonomske efekte pandemije koronavirusa. Prijedlog se dalje nadovezuje na strategiju Tim Evropa, odnosno, snažni i ciljani odgovor Evropske unije u podršci naporima partnerskih zemalja u borbi protiv pandemije koronavirusa. Riječ je o važnom primjeru iskazane solidarnosti Evropske unije sa ovim zemljama u ovakvim nezapamćenim kriznim vremenima.

Nakon preliminarne procjene potreba za finansiranjem, prijedlogom se predviđa sljedeća raspodjela sredstava makrofinansijske pomoći: Republika Albanija (180 miliona eura), Bosna i Hercegovina (250 miliona eura), Gruzija (150 miliona eura), Hašemitska Kraljevina Jordan (200 miliona eura), Kosovo (100 miliona eura), Republika Moldavija (100 miliona eura), Crna Gora (60 miliona eura), Republika Sjeverna Makedonija (160 miliona eura), Republika Tunis (600 miliona eura) i Ukrajina (1,2 milijarde eura).

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za ekonomiju u interesu građana, ističe: „Podrška našim susjedima je od suštinske važnosti u ovim kriznim vremenima kako bi se očuvala stabilnost cijelog regiona. U okviru globalnog odgovora Evropske unije na pandemiju koronavirusa, moramo pomoći našim susjedima da ublaže najteže ekonomske efekte. Ovakvi „krizni programi makrofinansijske podrške“ predstavljaju pomoć za deset zemalja u osiguravanju makroekonomske stabilnosti i zaštiti njihovog stanovništva i privrede tokom krize.“

Paolo Gentiloni, komesar za ekonomiju, naglašava: „Evropska solidarnost ne smije se zaustaviti na granicama naše Unije. Jer u ovakvoj globalnoj krizi ili opstajemo ili nestajemo zajedno. Danas Evropska komisija poduzima odlučan korak kako bi pomogla deset naših susjeda u njihovoj borbi protiv koronavirusa. Pozivam Evropski parlament i Vijeće da što prije usaglase ovaj važan paket.“

Sredstva iz makrofinansijske podrške će biti na raspolaganju tokom 12 mjeseci u obliku zajmova pod izuzetno povoljnim uslovima kako bi se zemljama pomoglo da zadovolje trenutne, hitne potrebe za finansiranjem. Zajedno s podrškom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), sredstva mogu doprinijeti jačanju makroekonomske stabilnosti i stvaranju prostora za izdvajanja resursa za zaštitu građana i ublažavanje negativnih socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Ovaj instrument je također dostupan za druge zemlje koje ispunjavaju uslove a imaju problema sa platnoim bilansom.

Prijedlog Komisije trebaju usvojiti Evropski parlament i Vijeće Evropske unije. S obzirom na hitnu potrebu za ovom podrškom, Komisija računa na saradnju suzakonodavaca kako bi se osiguralo ekspeditivno usvajanje prijedloga.

Nakon usvajanja prijedloga, Komisija je spremna isplatiti prvu tranšu što je prije moguće nakon donošenja odluke o makrofinansijskoj pomoći i nakon sporazuma o Memorandumu o razumijevanju sa svakom partnerskom zemljom. Druga rata bi mogla biti isplaćena u četvrtom kvartalu 2020. ili u prvoj polovini 2021. godine, pod uslovom da se mjere politike vezane uz podršku provode blagovremeno.

Opšte informacije

Tim Evropa

Odgovor Evropske unije prati pristup pod nazivom Tim Evropa, čiji je cilj spašavanje života kroz brzu i ciljanu podršku našim partnerima u borbi protiv pandemije. Kombiniraju se resursi Unije, njenih država članica i finansijskih institucija, prvenstveno Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi podržala partnerske zemlje i zadovoljila njihove kratkoročne potrebe za finansiranjem, kao i dugoročne strukturne uticaje na društva i ekonomiju. Ukupni iznos paketa „Tim Evropa“ premašuje 20 milijardi eura. Prvi paketi Tim Evrope već se realiziraju u neposrednom susjedstvu Unije, na Zapadnom Balkanu, te istoku i jugu.

Evropska unija, kao globalni akter i vodeći finansijer u sistemu međunarodnog razvoja, promovira koordinirani multilateralni odgovor, u partnerstvu s Ujedinjenim nacijama, međunarodnim finansijskim institucijama, kao i G7 i G20.

Makrofinansijska pomoć

Makrofinansijska pomoć je dio šireg angažmana Evropske unije sa susjednim zemljama i zemljama proširenja i zamišljena je kao vanredni instrument odgovora Unije na krizu. Dostupna je susjednim zemljama Unije i zemljama u proširenju suočenim s ozbiljnim problemima s platnim bilansom, uz određene uslove u smislu politika. Za korištenje sredstava iz makrofinansijske pomoći, zemlje bi trebale ispuniti određene političke preduslove u smislu poštivanja demokratskih principa, ljudskih prava i vladavine prava. Također bi trebale biti korisnice programa finansijske pomoći MMF-a. U provedbi pomoći, Komisija će osigurati dosljednost sa skorašnjim i postojećim operacijama makrofinansijske podrške.

Pored makrofinansijske podrške, Evropska unija podržava susjedstvo i Zapadni Balkan i kroz više drugih instrumenata, uključujući humanitarnu pomoć, budžetsku podršku, tematske programe, tehničku pomoć, kombiniranje olakšica i garancija iz Evropskog fonda za održivi razvoj radi podrške ulaganjima u sektore koji su najviše pogođeni pandemijom koronavirusa.

Više informacija​

Commission proposal for €3 billion macro-financial assistance package

Coronavirus: EU global response to fight the pandemic

Macro-Financial Assistance

EU macro-financial assistance operations to Ukraine

EU macro-financial assistance operations to Moldova

EU macro-financial assistance operations to Georgia

EU macro-financial assistance operations to Tunisia

EU macro-financial assistance operations to Jordan