Za čišći zrak u Kosovu EU izdvaja 76,4 miliona eura

Visoki predstavnik i potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell danas će prvi put posjetiti Kosovo povodom pokretanja ambicioznog projekta financiranog sredstvima EU za povećanje okolišne učinkovitosti termoelektrane „Kosovo B”, najvećeg kosovskog proizvođača električne energije. Projekt će pridonijeti znatnom smanjenju emisija, opskrbi pouzdanom i čistom energijom te poboljšanju zdravlja i dobrobiti stanovništva. U skladu s normama EU emisije štetnih čestica smanjit će se 35 puta, a dušikovih oksida 4 puta, čime će se poboljšati kvaliteta zraka u Kosovu.

Visoki predstavnik i potpredsjednik Josep Borrell izjavio je: “Onečišćenje zraka jedan je od glavnih ekoloških problema na zapadnom Balkanu pa tako i u Kosovu. Ovim ulaganjem EU izravno utječe na kvalitetu okoliša u Kosovu i regiji, ali i doprinosi zdravlju i dobrobiti stanovništva. Europski zeleni plan je plan za cijelu Europu, a time i za Kosovo. Želimo da ovaj projekt bude prvi korak u njegovoj provedbi. Nadamo se da će nas u tome čvrsto poduprijeti i kosovski zakonodavci.”

Iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU će izdvojiti 76,4 miliona eura za ugradnju filtara u elektrani Kosovo B. U okviru zelenog plana EU podupire niz mjera za poboljšanje stanja okoliša, povećanje energetske učinkovitosti i pojačano korištenje čiste energije i energije iz obnovljivih izvora.

Kontekst

Kosovo se suočava s brojnim ekološkim problemima, koji su rezultat desetljeća nekontroliranog iskorištavanja prirodnih i mineralnih resursa te velikog onečišćenja povezanog s industrijskom proizvodnjom. U zadnjih nekoliko godina opće stanje okoliša u Kosovu dodatno se pogoršalo zbog povećane izgradnje, prometa i industrijskog onečišćenja, uključujući onečišćenje iz elektrana, te grijanja kućanstava u zimskom razdoblju.

Termoelektrana Kosovo B najveći je proizvođač električne energije u Kosovu, s ukupnom instaliranom snagom od 678 MWe.

U studiji izvedivosti financiranoj sredstvima EU zaključeno je da u oba postrojenja te elektrane emisije čestica i NOx uvelike premašuju granične vrijednosti iz Direktive o industrijskim emisijama.

Danas pokrenutim projektom želi se smanjiti utjecaj elektrane Kosovo B na okoliš. Konkretno, emisije čestica smanjit će se s 300 – 700 mg/Nm³ na 20 mg/Nm³ (35 puta manje nego prije), a emisije NOx sa 700 – 850 mg/Nm³ na 200 mg/Nm³ (četverostruko smanjenje) u skladu s Direktivom o velikim uređajima za loženje (2001/80/EZ) i Direktivom o industrijskim emisijama (2010/75/EU).

Nakon raspisanog natječaja Ured EU u Kosovu potpisao je 28. novembra 2019. ugovor o radovima s konzorcijem europskih poduzeća. Radovi bi trebali biti završeni u tri godine.

Više informacija

Ured EU u Kosovu

Suradnja EU i Kosova