Bosna i Hercegovina: još 2 miliona eura humanitarne pomoći za izbjeglice i migrante

Brisel, 24.10.2019.

Pošto dolazi zima a hiljade migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini živi izvan adekvatnih objekata, Evropska komisija je danas najavila dodatnih 2 miliona eura humanitarne pomoći. Sa ovim izdvajanjem, ukupna sredstva koja je EU obezbijedila za humanitarnu pomoć u zemlji od 2018. iznose 5,8 million eura.

Christos Stylianides, komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, rekao je: „Stiže zima i mi intenziviramo potporu kako bi naši humanitarni partneri mogli pružiti veću pomoć onima kojima je potrebna. Naša pomoć fokusirat će se na nužnu zdravstvenu njegu i zaštitu i podjelu vreća za spavanje, toplih jakni, hrane i lijekova. Ključno je da vlasti hitno obezbijede dodatni smještaj kako bi osigurale sigurne i dostojanstvene uslove za život migrantima i izbjeglicama u zemlji.“

EU je od nacionalnih vlasti tražila prijedloge novih lokacija za izbjeglice i migrante. To je hitno potrebno zbog predstojeće zime.

Pored toga, lica koja su smještena u neadekvatnim uslovima, kao što je lokacija Vučjak, moraju se hitno smjestiti u odgovarajući smještaj.

Prema procjenama, trenutno se u zemlji nalazi između 6.000 i 8.000 izbjeglica i migranata kojima je potrebna pomoć, većinom u Unsko-sanskom kantonu. Zbog nedostatka smještajnih kapaciteta, skoro polovina migranata i izbjeglica živi na otvorenom. Približno 3.300 ih je smješteno u pet privremenih prihvatnih centara koje finansira EU.

Pomoć EU-a će se distribuirati putem UN-ovih agencija i NVO-a koje već pružaju pomoć na terenu.

Opšte informacije

Evropska unija pomaže izbjeglicama i migrantima koji prolaze kroz Zapadni Balkan kojima je potrebna pomoć. Od 2018. EU je izdvojila 36 miliona eura za rješavanje izbjegličke krize u zemlji, pri čemu je preko 30 miliona eura dato za posebne mjere najavljene 2018. i 2019. u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Dodatnih 24,6 miliona eura Evropska unija je obezbijedila Bosni i Hercegovini u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama od 2007. Tu spada pomoć za prihvatne objekte, sanitarnu zaštitu, hranu, odjeću i obrazovanje u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Zemlja je i korisnica regionalnog programa „Podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama“ u vrijednosti od gotovo 14,5 miliona eura.

Za više informacija

Humanitarna pomoć EU u Bosni i Hercegovini

Europa.ba