Evropska unija u BiH: Dodatnih 1.4 miliona eura za unaprjeđenje procesuiranja predmeta ratnih zločina u BiH

Evropska unija dugi niz godina pruža podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine u nastojanjima procesuiranja svih predmeta ratnih zločina. Počev od 2014. godine, Evropska unija je u svrhu jačanja vladavine prava, kvaliteta i integriteta pravosuđa dodijelila pomoć u iznosu od 14.8 miliona eura, kako bi se sveobuhvatno unaprijedilo procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Drugom fazom pomoći Evropske unije (IPA 2013) u vrijednosti od 7.4 miliona eura, osigurana je podrška domaćim pravosudnim institucijama i drugim korisnicima kroz finansiranje rada 21 nosioca pravosudne funkcije te 114 pravnih stručnjaka i pomoćno-tehničkog osoblja. Izvršena je izgradnja/rekonstrukcija 15 tužilaštava i osam sudova u Bosni i Hercegovini, te su sprovedene nabavke vozila i sofisticirane  IT i audio – video opreme. Također, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Ministarstvo pravde su bili korisnici ove podrške.

U periodu od pet godina, Evropska unija je podržala rad Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, što je rezultiralo smanjenjem broja neriješenih predmeta ratnih zločina za 46%. Nadzorno tijelo je provelo niz mjera i aktivnosti koje su rezultirale centralizovanom bazom dokaza i podataka u predmetima ratnih zločina, poboljšanjem regionalne saradnje, te ujednačavanju sudske prakse u predmetima ratnih zločina.

Potvrđujući svoju poziciju ključnog partnera pravosuđa Bosne i Hercegovine, Evropska unija je 4. oktobra 2019. godine odobrila dodatnih 1.4. miliona eura pomoći za rješavanje predmeta ratnih zločina.

Dodatna sredstva, planirana za implementaciju u periodu 2019/2020. godina usmjerena su ka daljem unaprjeđenju procesuiranja predmeta ratnih zločina, kako kroz jačanje ljudskih resursa, tako i kroz podršku u radu Nadzornog tijela u daljem monitoringu i koordinaciji aktivnosti na implementaciji Strategije za ratne zločine.