Vijeće EU usvojilo popis kandidata za imenovanje za povjerenike

Vijeće je danas usvojilo popis osoba koje predlaže za imenovanje članovima Komisije za razdoblje do 31. listopada 2024.

U skladu s člankom 17. stavkom 7. Ugovora o Europskoj uniji popis usvaja Vijeće zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom Komisije.

Izabrana predsjednica Ursula von der Leyen jučer je dala suglasnost za nacrt popisa kandidata za povjerenike.

Sljedeće osobe predložene su za imenovanje povjerenicima:

gđa Helena DALLI (Malta)
g. Valdis DOMBROVSKIS (Latvija)
gđa Elisa FERREIRA (Portugal)
gđa Mariya GABRIEL (Bugarska)
g. Paolo GENTILONI (Italija)
gđa Sylvie GOULARD (Francuska)
g. Johannes HAHN (Austrija)
g. Phil HOGAN (Irska)
gđa Ylva JOHANSSON (Švedska)
gđa Věra JOUROVÁ (Češka)
gđa Stella KYRIAKIDES (Cipar)
g. Janez LENARČIČ (Slovenija)
gđa Rovana PLUMB (Rumunjska)
g. Didier REYNDERS (Belgija)
g. Margaritis SCHINAS (Grčka)
g. Nicolas SCHMIT (Luksemburg)
g. Maroš ŠEFČOVIČ (Slovačka)
gđa Kadri SIMSON (Estonija)
g. Virginijus SINKEVIČIUS (Litva)
gđa Dubravka ŠUICA (Hrvatska)
g. Frans TIMMERMANS (Nizozemska)
g. László TRÓCSÁNYI (Mađarska)
gđa Jutta URPILAINEN (Finska)
gđa Margrethe VESTAGER (Danska)
g. Janusz WOJCIECHOWSKI (Poljska),

uz:
g. Josepa BORRELLA FONTELLESA (Španjolska), kojeg je Europsko vijeće uz suglasnost izabrane predsjednice Komisije 5. kolovoza 2019. imenovalo Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Sljedeći koraci

Odluka će biti proslijeđena Europskom parlamentu i objavljena u Službenom listu EU-a.

U skladu s Ugovorom o Europskoj uniji predsjednika, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te ostale članove Komisije kolektivno, kao tijelo, glasovanjem će potvrditi Europski parlament. Na temelju takve potvrde Komisiju će imenovati Europsko vijeće kvalificiranom većinom.