Aktivizam s margine : “Dosta nam je osuda!“

Projekat Evropske unije koji ima za cilj promovisati poštivanje ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena,  u 10 opština u BiH održava edukacije, koje će im pomoći da se lakše nose sa svakodnevnim izazovima.

U periodu od 24-25 jula u Bijeljini su održane dvije edukacije „Integrisane sigurnosti i EU“ i „Integrisane radionice za marginalizovane grupe žena“ namijenjene članicama Udruženja žena Romkinja i njihovim suradnicima i podržavateljima. Cilj je bio da se predstavi novi model kreiranja sigurnosti, identifikuju prijetnje sa kojima se žene, a posebno žene i djevojke pripadnice marginalizovanih i manjinskih grupa svakodnevno suočavaju, te definiraju strategije za održivost. Sigurnosni rizici za aktivistkinje i marginalizovane grupe žena mogu biti fizički i emotivno  štetni, te prožimaju svaki aspekt života.

Žene pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa, svakodnevno se suočavaju sa različitim pritiscima, a edukacije su prilika da razmijene iskustva i otvoreno razgovaraju o svojim problemima.

„Osuda žena pripadnica marginalizovanih grupa je uvijek prisutna. Kad sam donijela odluku da želim da radim, svi su me osuđivali, kao da je raditi i putovati najgora stvar koja se može desiti jednoj ženi. Vjerujte mi, najsretnija sam što se nisam obazirala i sada ja vladam svojim životom. Nema ljepšeg i čistijeg osjećanja“, istakla je jedna od učesnica edukacije.

Edukacije omogućavaju da se utvrde rizici s kojima se marginalizovane grupe žena svakodnevno susreću, ali i izgrade strategije odgovora i nošenja s tim rizicima. Zbog kompleksnosti položaja u kojem se nalaze marginalizovane grupe žena, učesnice su naučile da svakodnevno koriste različite strategije kako bi se nosile sa izazovima.

„Kad sam nervozna bježim u prirodu, što dalje od ljudi. Nekad pustim laganu muziku i to mi predstavlja psihičko odmaranje“, izjavila je jedna od učesnica edukacije.

Edukacije se organiziraju u sklopu projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena. Projekat se provodi u 10 opština u BiH, a edukacija u Bijeljini je druga po redu sesija edukacija koje će se raditi i u ostalim targetiranim opštinama.

Europa.ba