Grad Tuzla kao model jedinstva kulturnih različitosti

Kada se na jednoj umjetničkoj manifestaciji sklope italijanska i albanska pjesma, makedonska poezija i romski teatar, uz slovenačke horske izvedbe, a da sve to potiče iz jednog grada, onda taj grad u svome biću nosi Evropu u malom, kao prostor kulturnih raznolikosti u harmoničnom jedinstvu“, zaključeno je na događaju „Dan nacionalnih manjina“, koji je održan u četvrtak, 07.02.2019. godine u Narodnom pozorištu Tuzla. Događaj je organizirao Grad Tuzla u okviru projekta koji finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope sa ciljem promoviranja i zaštite nacionalnih manjina u BiH.

Zijad Lugavić, pomoćnik Gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti je istakao da je Tuzla poznata kao uzor multikulture i multietničnosti, a što se dokazuje i činjenicom da u Gradskom vijeću Tuzla postoji osigurano mjesto za predstavnika nacionalnih manjina. “Ova manifestacija je dosad realizovana kroz aktivnost predstavljanja nacionalnih manjina u pet osnovnih škola, gdje su predavači iz reda nacionalnih manjina predstavljali običaje, kulturu, tradiciju, jezik, historiju i na taj način predstavili bogatstvo multikulture. Povratne informacije od učenika su izuzetne. Pored današnjeg programa, pred nama je završetak publikacije o nacionalnim manjinama grada Tuzle, te realizacija dokumentrarnog filma. Ovaj projekat će ostaviti pozitivan trag na razumijevanje historije našeg grada. Završna aktivnost krajem marta biće gastronomska ponuda nacionalnih manjina, uz prezentaciju filma i knjige“, rekao je Lukavić.

Nedžad Jusić, gradski vijećnik iz reda nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Tuzla je istakao: “Ovo je historijski događaj, jer su se po prvi put predstavnici nacionalnih manjina u Tuzli okupili da kreiraju zajedničke aktivnosti. Današnji događaj je kruna zalaganja da svi zajedno kreiramo aktivnosti kojim ćemo poslati poruku da smo različiti, a jednaki.”

Želimir Lalić, voditelj Odsjeka za zaštitu prava nacionalnih manjima u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH istakao je da je cilj projekta da se ojačaju prava nacionalnih manjina u nastojanju da se nacionalne manjine u BiH osjećaju u svim segmentima ravnopravno. “U prvom redu to znači poštivanje ljudskih prava, kulturnih, obrazovnih, da se nacionalne manjine prepoznaju po svojim jezicima, kulturi, tradiciji, da postanu prepoznatljivi, da ih konstitutivni narodi ne asimiliraju“, rekao je Lalić.

Rasnovrstan kulturni program svjedočio je o bogatstvu naslijeđa kulturnih različitosti u Tuzli, okupivši mnogobrojne nacionalne manjine koje su predstavile multietnički identitet Tuzle. Albance su predstavili Zana Sokoli, sa recitacijom i Naser Bajrami sa izvedbom spleta pjesama, Italijane je solo pjevanjem predstavila Mirjana Čaušević, a Makedonce, recitacijom na makedonskom jeziku, Jelena Obradović. Romi su se predstavili predstavom „Ruža“, u izvođenju Admire Berberović i Foruma teatar mladih Roma. Marija Souček i hor „Slovenčice“ predstavili su Slovence.

„Dan nacionalnih manjina“ se realizira u okviru projekta „Promocija nacionalnih manjina u Gradu Tuzli“, s ciljem afirmacije kulture i tradicije nacionalnih manjina, a koji se provodi uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, kroz program „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, a u sklopu okvirnog projekta „Jačanje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“, čija je ukupna vrijednost 418.000 eura.

 

Europa.ba