Izjava visoke predstavnice/ potpredsjednice Federice Mogherini na konferenciji za novinare nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove

Dozvolite mi da započnem tako što ću pozdraviti značajnu i veoma dobrodošlu grupu novinara iz Srednje Azije. Nije slučajnost, s obzirom da smo danas imali veoma pozitivnu i dobru raspravu sa ministrima, počevši od naše politike prema Srednjoj Aziji. Ovog petka će ponovo predsjedavati ministarskim sastankom sa kolegama iz zemalja Srednje Azije, što je veoma pozitivan i ohrabrujući dio našeg rada u oblasti vanjskih poslova.

Često se fokusiramo na sukobe i krize. Dozvolite mi da kažem da ova [Srednja Azija] tačka na našoj agendi ima dobre rezultate, sa pozitivnim planom i sa potrebom za većim stepenom saradnje sa Evropskom unijom, uz korake koji će se preduzeti u Srednjoj Aziji kako bi išli u pravom smjeru na različitim poljima. Tako smo danas razgovarali sa ministrima o jačanju naše saradnje sa ovim regionom, što je veoma važno. I rad će biti nastavljen uz puno jedinstvo i odlučnost da se ojačaju veze sa zemljama Srednje Azije i bilaterano i regionlno, kao i da se podstakne daljnje jačanje regionalne saradnje.

Takođe smo imali raspravu i o Bosni i Hercegovini, pri čemu su ministri prenijeli tri glavne poruke: prvo, sada kada su izborni rezultati zvanični, pozivaju, odnosno apeliraju na što skorije uspostavljanje vlasti; drugo, da se stavi stopostotni fokus na reformsku agendu – što građani Bosne i Hercegovine, a posebno  mladi ljudi, i očekuju – a što je povezano i sa EU perspektivom zemlje, a u tom pogledu sljedeći mjeseci će biti ključni; i treće, fokus na reformu izbornog zakona i rješavanje zabrinutosti u vezi s tim.

Među svim ministrima postoji sveopće suglasje da trebamo nastaviti veoma intenzivno raditi sa svim političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Na decembarskoj sjednici Vijeća za vanjske poslove ponovo ćemo razgovarati ne samo o Bosni i Hercegovini, već i o cijeloj regiji zapadnog Balkana.

Zatim smo razgovarali i o Jemenu, u ovim posebno važnim trenucima. Jučer sam razgovarala o ovome sa Specijalnim izaslanikom UN-a [u Jemenu, Martin] Griffithsom i to u trenutku kada vidimo neke ohrabrujuće korake u pravcu smirivanja tenzija. Koraci koji su postignuti zahvaljujući direktnom radu sa nekim od ključnih aktera i kroz podršku koju pružamo, zajedno sa različitim zemljama članicama, radu specijalnog izaslanika UN-a.

Mislim da je prerano da izrazim optimizam, ali mislim da je pravi trenutak da se pošalje jasna i snažna poruka svima onima koji su uključeni u sukob u Jemenu, unutar i izvan zemlje, da trebaju konsolidovati korake ka smirivanju tenzija kako bi omogućili prekid vatre i uključili se u političke razgovore o suštini koje će u narednim sedmicama predvoditi Specijalni izaslanik UN. Evropska unija u potpunosti stoji iza ovog i radi na tome da pokuša pomoći u ostvarivanju ovog rezultata. Kao što sam rekla: konsolidovanje koraka za smirivanje tenzija, prekid vatre, početak značajnih razgovora u narednim sedmicama.

I naravno, nikada ne bih trebala zaboraviti ovo: Evropska unija je,a i nastaviće da bude glavni humanitarni donator kada je u pitanju situacija u Jemenu. Izuzetno smo zabrinuti zbog humanitarne situacije na terenu i nastavićemo da činimo sve što možemo, takođe u koordinaciji sa Ujedinjenim nacijama, kako bismo osigurali pristup humanitarnoj pomoći i da pomoć dođe do ljudi kojima je potrebna, čiji je broj u zemlji nažalost ogroman.

I na kraju, na dnevnom redu smo imali raspravu o Ukrajini. Vi znate da konstantno radimo na pružanju podrške ovoj zemlji, posebno u vezi sa njenom reformskom agendom. Zajedno sa premijerom Ukrajine [Volodymyr Groysmanom], predsjedavat ću sjednicom Vijeća za pridruživanje 17. decembra. To će biti još jedna prilika da ponovno potvrdimo podršku Evropske unije radu koji on i njegova vlada obavljaju vezano za borbu protiv korupcije, ekonomske i socijalne reforme.

No, danas je i prilika da se izrazi puno jedinstvo Evropske unije oko stava koji smo već izrazili u vezi nepriznavanja takozvanih “izbora” koji su održani 11. novembra u Donbasu, kao i u vezi sa aktivnostima u Azovskom moru, koje štete ne samo ekonomiji Ukrajine, već i tolikom broju brodova koji prolaze sa zastavama zemalja članica Evropske unije. Dakle, ovo su pitanja na kojima ćemo nastaviti da radimo s punim opredjeljenjem svih naših država članica i očigledno EU institucija i službi, uključujući preduzimanje odgovarajućih ciljanih mjera u narednim sedmicama ili danima.

Hvala Vam.

Link na video: https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I163746

Europa.ba