Treći sastanak Pododbora SSP-a između EU i BiH za poljoprivredu i ribarstvo

Predstavnici Evropske komisije (Komisije) i Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se u Briselu 25. oktobra 2018. kako bi razgovarali o provođenju SSP-a i približavanju propisa u zemlji sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ribarstva, uključujući sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja. Sastankom su zajednički predsjedavali g. Detlev Boeing  ispred Generalnog direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije i g. Dušan Nešković ispred Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH.

Sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH, uključujući sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja, jedan je od ključnih strateških sektora za konkuretnost privrede zemlje i lokalni ekonomski razvoj. Ovaj sektora ima i veliki potencijal za rast, kreiranje radnih mjesta i izvoz. Na sastanku se  razgovaralo i o razvoju događaja u oblasti poljoprivrede te su se razmijenili i detaljni statistički podaci o trgovini. Komisija je pozdravila usvajanje dokumenta “StrateškI plan ruralnog razvoja za cijelu BiH (2018-2021) – Okvirni dokument” u februaru 2018. Usvajanje i provođenje strategije otvorilo je put značajnom finansiranju Evropske unije u iznosu od 30 miliona eura u okviru IPA Nacionalnog programa iz 2018. Godine koje je sada u pripremi. Od ovog iznosa, oko 20 miliona eura namijenjeno je za poljoprivredu, a 10 miliona eura za sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja.

Komisija je pozvala BiH da značajno ubrza svoje napore u cilju jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta, koordinacije i pravnog okvira u svim srodnim oblastima. Ona je ponovo apeliarala na BiH da prevaziđe postojeći zastoj u smislu dogovora oko poljoprivrede koji traje već nekoliko godina. Komisija očekuje skoro usvajanje Zakona o vinu i harmonizaciju entitetskih zakona. Pravilnik o oznakama geografskog porijekla treba poboljšati i usvojiti. Komisija je preporučila usvajanje zakona na državnom nivou o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji. Poljoprivredni informacioni sistemi se takođe trebaju uskladiti širom BiH.

Politike u oblasti ribarstva u BiH je takođe potrebno uskladiti unutar države, kao i sa pravnom stečevinom EU, kako bi se povećao izvozni potencijal proizvođača BiH prema EU. Trgovina ribom između EU i BiH je skromna sa obje strane. Komisija je pozdravila potpisivanje Malteške deklaracije MedFish4Ever o saradnji i održivom razvoju ribarstva za sve priobalne države na Mediteranu.

U oblastima sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja, Komisija je ponovo pozvala BiH da uskladi državne zakone o sigurnosti hrane i o veterinarskim pitanjima sa pravnom stečevinom EU i da unaprijedi svoje institucionalne i administrativne kapacitete. U 2018, BiH je dobila dozvolu za izvoz pasteriziranog svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda. Komisija je nedavno pokrenula postupak za moguće odobrenje izvoza pilećeg mesa i prerađevina. Ona je pozvala BiH da dugoročno pojača svoje napore u osiguravanju održivih resursa za mjere kontrole bolesti životinja. Što se tiče fitosanitarnih pitanja, pred BiH je i dalje obaveza usvajanja OECD šeme za sjemena.