Evropska unija jača podršku slobodi medija i mladim novinarima na zapadnom Balkanu

Bruxelles, 18. septembar 2018.

Evropska unija pojačala je podršku slobodi medija na zapadnom Balkanu i njihovom razvoju u područjima odgovornog novinarstva, finansiranja medija, izgradnje kapaciteta, regionalne suradnje i podrške mladim novinarima. To je potvrđeno na drugim Danima medija, konferenciji EU-a i zapadnog Balkana održanoj u Skoplju od 17. do 18. septembra.

Evropski komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je: „Zaštita temeljnih prava, a sloboda medija jedno je od njih, ključna je i za napredak u priključivanju EU-u. Naša je strategija za zapadni Balkan potakla novu dinamiku u integraciji regije u EU, ali pomak nije primjetan u području slobode medija. Zato je u ovogodišnjim Danima medija naglasak na obrazovanju i osposobljavanju mladih novinara te na povećanju medijske pismenosti, poticanju pomirenja i podupiranju neovisnosti, kao i zaštiti i ekonomskoj održivosti žive medijske scene.”

Sloboda medija jedno je od temeljnih načela Evropske unije i dio je političkih kriterija za pristupanje EU-u. Unija je na drugim Danima medija EU-a i zapadnog Balkana pojačala podršku nezavisnim medijima u regiji i novom naraštaju novinara putem regionalnih inicijativa koje se usredotočuju na obrazovanje, stručnu obuku medijskih radnika, jačanje medija te digitalnu pismenost mladih. Usto, novim će se programima poticati razmjene unutar regije i s EU-om, graditi kapaciteti radi sprječavanja prijetnji i napada na novinare, proširivati pravna stručnost i poticati održivi modeli finansiranja medija.

Kontekst

EU je za razdoblje od 2014. do 2020. razvio dugoročan strateški pristup podupiranju slobode medija na zapadnom Balkanu. Glavni su tekući regionalni programi u tom području sljedeći:

1) regionalni program za izobrazbu radi poboljšanja kvalitete i stručnosti u novinarstvu (2 milijuna EUR):cilj je poduprijeti izobrazbu novinara i promicati razmjene između EU-a i zapadnog Balkana. Potpisivanje se očekuje do kraja 2018.

2) proširivanje pravne stručnosti u području slobode izražavanja i medija (2,5 milijuna EUR):program se provodi u partnerstvu s Vijećem Evrope. Iz njega se podupiru pravosudna tijela koja primjenjuju sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava te se regulatornim tijelima nadležnima za medije nude programi obrazovanja o etičkim pravilima. O nastavku se programa pregovara te će taj nastavak biti dio Horizontalnog instrumenta 2 EU-a i Vijeća Europe

3) izgradnja povjerenja u medije (1,5 milijuna EUR):program se provodi u partnerstvu s UNESCO-om te se iz njega podupiru odgovorno novinarstvo, unutarnje upravljanje u medijima te medijska informacijska pismenost. O nastavku se programa, s naglaskom na medijsku pismenost, pregovara

4) mreža udruženja novinara (1,2 milijuna EUR): izgrađuje se kapacitet organizacija profesionalnih novinara, kao i platformi za rano upozoravanje koje ukazuju na slučajeve napada i prijetnji protiv novinara

5) izravna bespovratna sredstva za Evropski fond za demokratiju (EDD) (4 milijuna EUR) kojima se podupiru ciljani mediji. Riječ je o fleksibilnom programu s tekućim odobravanjem bespovratnih sredstava namijenjenih jačanju demokratije u okruženju izloženom promjenama (npr. finansiranje novoosnovanih preduzeća, osnovno i prijelazno finansiranje, podupiranje inicijativa malih razmjera; nove i neovisne medijske kuće / novinari / blogeri, neregistrirane organizacije). Podrškom iz EED-a dopunjuju se drugi instrumenti EU-a

6) program tehničke pomoći javnim medijima na zapadnom Balkanu (1,5 milijuna EUR):projekt provodi konzorcij pod vodstvom Međunarodnog udruženja novinara i Evropske unije za radiodifuziju, a fokus je na održivim modelima finansiranja, transparentnom izboru upravljačkih tijela, integriranim redakcijama, smjernicama za uredništva, regionalnoj koprodukciji sadržaja za mlade i istraživačkom novinarstvu.

Konferencija „Dani medija EU-a i zapadnog Balkana”

Dani medija EU-a i zapadnog Balkana održani su u Skoplju od 17. do 18. septembra 2018. Na njima je više od 300 predstavnika medijskih organizacija, organizacija civilnog društva i kreatora politika iz EU-a i sa zapadnog Balkana raspravljalo o ključnoj ulozi medija u procesu pristupanja te osmišljavalo prijedloge i mjere za poboljšanje položaja novinara i jačanje nezavisnih medija.

Na dva velika okrugla stolova i tri radionice medijski stručnjaci imali su priliku razmijeniti mišljenja i najbolje prakse. Ove godine je posebna pažnja posvećena mladim generacijama novinara te temama kao što su ekonomska održivost, regionalna suradnja medija i stručno obrazovanje.. Na konferenciji je postavljen važan dio temelja za buduće inicijative usmjerene na nezavisnost, održivost i stručnost medija u toj regiji.

 

Dodatne informacije:

Informativni članak – Potpora EU-a medijima na zapadnom Balkanu

Paket mjera za proširenje EU-a iz 2018. – Sloboda izražavanja; informacijsko društvo i mediji

Uvodni govor povjerenika Johannesa Hahna na Danima medija EU-a i zapadnog Balkana 2018.

Završni govor povjerenika Johannesa Hahna

Europa.ba