Glavna savjetnica za rodnu ravnopravnost pri EEAS-u u posjeti Bosni i Hercegovini

Glavna savjetnica za rodnu ravnopravnost i provedbu Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti pri Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS), ambasadorica Mara Marinaki danas je završila dvodnevnu posjetu Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Generalnom direkcijom Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR).

Ovo je prva posjeta u kontekstu inicijative G7 za unaprjeđenje Programa o ženama, miru i sigurnosti (WPS). Evropska unija, kao članica G7, predložila je partnerstvo sa BiH na osnovu zajedničkog političkog vlasništva, liderstva i posvećenosti. Partnerstvo ima za cilj da mobiliše tehničku i finansijsku podršku za povećanje kapaciteta Programa o ženama, miru i sigurnosti u partnerskim zemljama. Detalji će biti utvrđeni na sljedećem sastanku ministara spoljnih poslova G7 u septembru.

Tokom posjete,  ambasadorica Marinaki razgovarala je sa ministricom za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihom Borovac, direktoricom Agencije za rodnu ravnopravnost BiH Samrom Filipović-Hadžiabdić i direktoricom Centra za rodnu ravnopravnost Republike Srpske Mirjanom Lukač. Također je održala konsultacije sa šefovima misija zemalja članica G7, međunarodnim organizacijama kao što su UN Women i ženskim organizacijama civilnog društva.

Teme razgovora su se također fokusirale na glavne prioritete rodne ravnopravnosti/Programa o ženama, miru i sigurnosti u vezi sa osnaživanjem žena, uključujući i učešće žena u politici, kao i u službama za provođenje zakona i bezbjednosti; socijalno i ekonomsko osnaživanje žena; te iskorenjivanje svih oblika nasilja nad ženama.

Ambasadorica Marinaki je pohvalila napore i iskustva mehanizama za rodnu ravnopravnost Bosne i Hercegovine za primjenu Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući i inovativne prakse kao što su lokalni akcioni planovi i regionalne i međunarodne aktivnosti saradnje.

U vezi s tim, ambasadorica Marinaki očekuje usvajanje novog Akcionog plana Vijeća sigurnosti UN-a Rezolucije 1325 Programa o ženama, miru i sigurnosti (WPS) u BiH.

Prva posjeta ambasadorice Marinaki Bosni i Hercegovini dio je napora da se promovišu prioriteti rodne ravnopravnosti EU i Programa o ženama, miru i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, a prethodile su joj posjete Kosovu i Albaniji.

Europa.ba