EU pozdravlja dogovor o uspostavi kontakt tačke između EUROPOL-a i BiH

Na današnjem sastanku s delegacijom EUROPOL-a, čiji su domaćini bili ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač i ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara, postignut je dogovor o uspostavi zajedničke kontakt tačke pri Ministarstvu sigurnosti BiH, za provedbu Sporazuma o razmjeni informacija između EUROPOL-a i BiH.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark, koji je također bio prisutan na sastanku, i predstavnici EUROPOL-a, pozdravili su dogovor koji su postigla tri ministra kao važan korak u daljnjem unaprjeđenju saradnje i koordinacije po pitanju bezbjednosti i provedbe zakona između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. BiH je do sada bila jedini operativni partner EUROPOL-a na Zapadnom Balkanu koji nije imao takvu nacionalnu kontakt tačku.

Informacije koje će se razmjenjivati obuhvaćaju sve oblike organiziranog i drugog teškog kriminala, kao što su terorizam, trgovina oružjem, krijumčarenje ljudima, cyber kriminal, seksualno zlostavljanje djece, ubistva i oružana pljačka.

Zajednička kontakt tačka će se sastojati od ureda sa osobljem raspoređenim iz svih relevantnih policijskih tijela u BiH na svim nivoima vlasti. Evropska unija će pružiti podršku koja je prikladna uspostavi Zajedničke kontakt tačke.

Uspostava Zajedničke kontakt tačke će također otvoriti put za razmjenu policijskih oficira za vezu između EUROPOL-a i BiH, što će dodatno unaprijediti koordinaciju između agencija za provedbu zakona u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini.

Europa.ba