EU i Vijeće Evrope nastavljaju podržavati BiH na putu usklađivanja sa EU standardima

U utorak, 10. aprila u prostorijama ministarstva vanjskih poslova BiH u Sarajevu, održan je drugi sastanak okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku” na kome  se razgovaralo o postignutim rezultatima Programa.

Trogodišnji program Horizontal Facility koji traje od maja 2016. do maja 2019.  godine, ima za cilj da pomogne vlastima u jugoistočnoj Evropi da postignu veću usklađenost sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: osiguranje pravde, borbu protiv privrednog kriminala, kao i borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ugroženih grupa. U Bosni i Hercegovini izdvojena su sredstva u iznosu od 2,7 miliona eura za četiri projekta: Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba; Jačanje kapaciteta Institucije Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije; Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima i Jačanje zaštite nacionalnih manjina.

Današnjem sastanku prisustvovali su zvaničnici ministarstava pravde na državnom i entitetskom nivou, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva civilnih poslova, Centara za edukaciju sudija i tužilaca, kao i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova, Direkcije za evropske integracije, Delegacije Evropske unije i Vijeća Evrope.

Almir Šahović, pomoćnik ministra u Ministarstva vanjskih poslova, ukazao je na značaj ove saradnje između Evropske unije, Vijeća Evrope i nacionalnih vlasti u približavanju zemlje evropskim standardima, posebno u kontekstu aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Pilar Morales, šefica odjela za programe, ureda Generalnog programskog direktorata Vijeća Evrope, je naglasila dodatnu vrijednost programa Horizontal facility kao programskog instrumenta koji se bavi preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope, čiji je cilj ispunjavanje preuzetih obaveza BiH po pristupanju Vijeću Evrope, reformske agende BiH i procesa pridruživanja EU.

Melvin Asin, šef kooperacija Delegacije Evropske unije u BiH, istakao je neke od dosadašnjih rezultata i naglasio kontinuiranu podršku EU, zajedno sa Vijećem Evrope, u pružanju pomoći bosanskohercegovačkim vlastima za pristupanje u EU u oblastima pravosuđa, sprovođenja zakona, ljudskih i manjinska prava ili socijalnih prava. “Praktički, EU i Vijeće Evrope su kroz ovaj Program pomogli Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava da se bolje bore protiv zločina iz mržnje i govora mržnje. Pored toga, dodatno je poboljšana regionalna saradnja i razmjena znanja o antidiskriminacionim standardima EU, mehanizmima prevencije i zaštite. U cilju daljeg poboljšanja zaštite ljudskih prava osuđenih i pritvorenih lica, nakon obuke za osoblje zatvora i agencija za sprovođenje zakona, osnovan je tim trenera za sprovođenje zakona koji je akreditovan za pružanje programa obuke zasnovanih na ljudskim pravima. I na kraju, ali ne manje važno, novi Priručnik za vođenje zatvorenika (prvi dokument ove vrste, proizveden i isporučen u BiH) će omogućiti konzistentno vođenje zatvorenika, u skladu sa evropskim standardima”, rekao je Asin.

Horizontal facility ima budžet od 25 miliona eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 20 miliona eura, a Vijeće Evrope 5 miliona eura. Evropska unija i Vijeće Evrope će kroz Horizontal facility, pomoći korisnicima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj da se pridržavaju standarda Vijeća Evrope i pravne stečevine Evropske unije, kroz komplementarni dvostruki pristup tehničke saradnje i pružanja ekspertize.

Europa.ba