Zaključci Vijeća Evropske unije o Bosni i Hercegovini, 16. oktobar 2017.

1. Vijeće ponovno ističe svoju nedvosmislenu predanost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Vijeće izražava žaljenje uslijed razdorne retorike proteklih mjeseci utemeljene u prošlosti i ranog početka izbornih kampanja, koji su usporili tempo reformi i uticali na političku klimu.

2. Vijeće podsjeća na važnost opredjeljenja zemlje za proces EU integracija. U pozitivnom kontekstu, napominje da je početna provedba Reformske agende omogućila poduzimanje prvih koraka ka strukturnoj prilagodbi ekonomije Bosne i Hercegovine. Ipak, Vijeće apeluje na vlasti da pospješe provedbu sveobuhvatnih reformi, na inkluzivan način i u korist građana. Nadalje, Vijeće poziva institucije Bosne i Hercegovine da unaprijede napore vezane za funkcionisanje i nezavisnost pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbe protiv terorizma i sprječavanja radikalizacije.

3. Vijeće također ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da nastavi rad na odgovaranju na Upitnik Evropske komisije kroz mehanizam koordinacije za EU pitanja. Vijeće ponovo poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju učinkovitost mehanizma koordinacije, uključujući i osiguravanje harmonizovanih i konsolidovanih odgovora na Upitnik Evropske komisije.

4. Imajući u vidu da se u Ustavu Bosne i Hercegovine Bošnjaci, Hrvati i Srbi navode kao konstitutivni narodi (zajedno sa Ostalima), Vijeće ponovo ističe da principi jednakosti svih građana i nediskriminacije moraju biti u potpunosti zagarantovani. Vijeće naglašava da se ne treba poduzeti niti jedan zakonodavni ili politički korak kojim bi se otežala provedba presude Sejdić i Finci, i drugih povezanih presuda.

5. Pored preporuka OSCE-ODIHR-a za daljnje poboljšanje izbornog okvira, Vijeće očekuje od Bosne i Hercegovine da u zadatim rokovima riješi pitanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz decembra 2016. godine, a u vezi sa određenim izbornim odredbama za Dom naroda Federacije. Vijeće smatra da se reformama izbornog zakona treba pristupiti u duhu konsenzusa i dijaloga, kao bitnom pitanju, te također poziva Bosnu i Hercegovinu da provede preporuke OSCE-ODIHR-a kako bi se zemlja približila evropskim standardima, a kroz unaprjeđenje demokratskih procesa budućih izbora.

6. Istovremeno, EU nastavlja apelovati na vlasti Bosne i Hercegovine da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju nastojanja u cilju rješavanja viška municije i deminiranja, te drugih neriješenih pitanja.

7. Vijeće pozdravlja nastavak Operacije Althea koja zadržava mogućnosti doprinosa odvraćajućim kapacitetima vlasti Bosne i Hercegovine, ukoliko situacija tako nalaže, uz istodobno stavljanje naglaska na izgradnju kapaciteta i osposobljavanje. U tom kontekstu, kao dio cjelokupne strategije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi izvršnu vojnu ulogu Operacije Althea u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine da očuvaju sigurno i zaštićeno okruženje, pod obnovljenim mandatom UN-a. Vijeće iščekuje prezentaciju predviđenog Strateškog pregleda kao osnovu za razgovor sa državama članicama o opcijama za budućnost Operacije, također imajući u vidu sigurnosnu situaciju na terenu.

Vijeće prepoznaje važnost nastavka koordinacije EUFOR Althea-e sa drugim međunarodnim akterima na terenu.

Europa.ba