Ambasador EU Wigemark: Porodica nije privilegija, već pravo svakog djeteta

Oko stotinu donosioca odluka, predstavnika civilnog društva, profesionalaca i mladih osoba okupilo se u Sarajevu 3. oktobra na konferenciji “Svako dijete treba porodicu”. Ovaj događaj je organizovala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i UNICEF, u sklopu projekta “Transformacija institucija zbrinjavanja i prevencija razdvajanja porodica” kojeg finansira Evropska unija.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, Lars-Gunnar Wigemark obratio se prisutnima naglasivši da se većina djece smješta u institucije jer su njihovi roditelji moguće siromašni, pripadnici socijalno isključenih grupa ili nisu u stanju pružiti neophodan tretman djeci sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju. Naglasio je da usluge koje imaju za cilj sprječavanje nepotrebnog razdvajanja porodice trebaju biti prioritetom, uključujući potrebu za odgovarajućom zakonskom regulativom kako bi se osigurala podrška porodicama s djecom i službama socijalne zaštite.

Mnogi naučnici i eksperti koji su pažljivo izučavali ovo pitanje nas uvjeravaju da je institucionalizacija štetna po fizički, hormonalni, emotivni i intelektualni razvoj djeteta. Čvrsto vjerujem da imati porodicu ne treba biti privilegija ili daleki san, već pravo svakog djeteta,” zaključio je ambasador Wigemark.

Predstavnica UNICEF-a u BiH, Geeta Narayan kazala je da vlasti na svim nivoima trebaju više investirati u prevenciju razdvajanja porodica. Dodala je da čak i u slučajevima kada se razdvajanje ne može izbjeći, dijete treba biti smješteno u hraniteljsku porodicu ili drugi oblik skrbi u zajednici. “Smještanje djece s poteškoćama i djece mlađe od tri godine u neki oblik institucionalnog smještaja treba biti krajnja mjera i što je kraća moguća”, istakla je Narayan.

Konferencija je otvorila dijalog između predstavnika vlasti i profesionalaca, kao i hranitelja i mladih sa iskustvom života u institucijama i/ili hraniteljskim porodicama. Oni su se složili da su promjene u ovoj oblasti neophodne, te da su u najboljem interesu djeteta. Zaključke konferencije će zvanično razmatrati i Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine.

Zaštita i unaprjeđenje prava djeteta jedan je od ciljeva Evropske unije. Evopska unija u Bosni i Hercegovini pomaže lokalnim vlastima u njihovim naporima da osiguraju jednak pristup pravima i uslugama za sve građane.

Europa.ba