Prehrambeni proizvodi dvojne kvalitete: Evropska komisija objavila smjernice za suzbijanje nepoštenih praksi

Brisel, 26. septembra 2017.

Evropska komisija je danas objavila skup smjernica za primjenu propisa Evropske unije o hrani i pravima potrošača na proizvode dvojne kvalitete, kako je predsjednik Juncker najavio u ovogodišnjem govoru o stanju Unije.

1

Te će smjernice pomoći nacionalnim tijelima da odrede krši li neko poduzeće propise Evropske unije pri prodaji proizvoda dvojne kvalitete u različitim zemljama.

Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, izjavio je u govoru o stanju Unije: “Ne mogu prihvatiti to da se ljudima u nekim dijelovima Europe prodaju prehrambeni proizvodi niže kvalitete nego u drugim zemljama, iako su ambalaža i robna marka isti. Sada moramo nacionalnim tijelima dodijeliti veće ovlasti kako bi se posvuda iskorijenile nezakonite prakse.”

Věra Jourová, komesarka za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: “Prodaja dvaju različitih proizvoda u ambalaži iste robne marke zavaravajuća je i nepoštena prema potrošačima. To je pitanje jasan primjer da prekogranične probleme možemo riješiti samo suradnjom na nivou Evropske unije. Države članice predugo nisu mogle same pronaći dobro rješenje tog problema. Namjeravam prekinuti tu praksu, zabranjenu pravom Evropske unije, i osigurati da se prema svim potrošačima postupa jednako.”

U smjernicama se navode i objašnjavaju relevantni zahtjevi iz propisa Evropske unije o hrani i pravima potrošača kojih se nadležna tijela moraju pridržavati pri analizi potencijalnog problema s proizvodima dvojne kvalitete:

  • Uredba o informiranju o hrani, kojom je propisano da se potrošačima moraju davati istinite i dostatne informacije o određenom prehrambenom proizvodu. Primjerice, oznake za hranu moraju sadržavati sve sastojke proizvoda.
  • Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi, kojom se zabranjuje nepoštena poslovna praksa poput stavljanja na tržište proizvoda u ambalaži iste robne marke na način kojim bi se moglo zavarati potrošače.

Smjernice sadržavaju korake koje nacionalna tijela za zaštitu potrošača i tijela za hranu mogu slijediti kako bi utvrdila krše li proizvođači te propise u okviru navedenog zakonodavstva. Ako kršenje propisa uključuje prekogranični aspekt, tijela za zaštitu potrošača mogu intervenirati putem Mreže za saradnju u zaštiti potrošača na evropskom nivou.

Nacionalna tijela za zaštitu potrošača i tijela za hranu odgovorna su osigurati da se poduzeća pridržavaju propisa Evropske unije. Međutim, Evropska komisija će im predano pomagati ovim smjernicama i u različitim područjima.

Druge aktivnosti Evropske komisije

Osim tih smjernica, Evropska komisija radi na metodologiji za poboljšanje uporednih ispitivanja prehrambenih proizvoda kako bi države članice imale čvrstu zajedničku znanstvenu osnovu za rasprave o tom pitanju. Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) stavila je na raspolaganje milion eura za razvoj te metodologije.

Osim toga, državama članicama osigurala je milion eura za finansiranje studija ili mjera provedbe, čime finansira daljnji rad na prikupljanju dokaza i provedbi.

Evropska komisija je započela dijalog s proizvođačima i udrugama robnih marki, koji su se obvezali izraditi kodeks ponašanja ove jeseni.

Komisija će 13. oktobra u Bratislavi sudjelovati na Samitu o zaštiti potrošača, na kojem će se okupiti predstavnici ministarstava kako bi raspravljali o temi dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda, a koji organiziraju slovačka i češka vlada. Nadalje, u septembru i novembru organizirat će radionice s tijelima za zaštitu potrošača i sigurnost hrane.

Dodatne informacije

Smjernice za primjenu propisa EU-a o hrani i pravima potrošača

Informativni članak o smjernicama

Informativni članak o dvojnoj kvaliteti proizvoda iz govora o stanju Unije 2017.

Europa.ba