EU izdvojila 715 000 eura za obnovu zgrade pravosudnih institucija u Doboju

Ambasador Lars-Gunnar Wigermark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Željka Radović, glavni okružni tužilac u Doboju, juče su svečano otvorili renoviranu zgradu Suda u Doboju koja je teško oštećena tokom poplava 2014. godine.

U obnovljenoj zgradi Suda biti će smještene četri sudske institucije na teritoriji Doboja: Okružni sud, Okružni tužilac, Opštinski sud i Privredni sud.

Moderni, dobro organizovani i dobro opremljeni sudovi su od suštinskog značaja za efikasno vođenje krivičnih, privrednih i građanskih parnica kao i za uspostavu vladavine prava uopšte. Takođe, da bi pravni sistem bio nezavistan i efektivan i da bi dobro funkcionisao, neophodno je da ima adekvatan prostor odnosno zgradu, skladišni prostor i arhivu, kao i  adekvatne sudnice koje će koristiti sudski profesionalci i građani. Stoga će svi  građani Doboja imati koristi od nove zgrade Suda“, istakao je tokom ceremonije ambasador Wigermark.

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta podsjetio je sve prisutne na nivo oštećenja koje je pretrpjela zgrada Suda i na loše radne uslove u kojima su u posljednje tri godine radili sudije, tužioci i svi zaposleni u Sudu.

„Naravno same zgrade koliko god da su lijepe, ne mogu donijeti vladavinu prava bez onog suštinskog svakodnevnog rada sudija i tužilaca. No, u svakom slučaju adekvatan prostor je preduslov za to“, rekao je Tegeltija, podsjećajući sve prisutne na veoma dobru saradnju koju Visoki sudski i tužilački savjet ima sa Delegacijom EU u Bosni i Hercegovini.

Za obnovu zgrade Suda u Doboju Evropska unija  je izdvojila 715.000 eura, kao dio većeg paketa pomoći od 20 miliona eura koju EU daje BiH za sanaciju zgrada sudova i tužilaštava širom BiH u okviru podrške jačanju vladavine prava.

Europa.ba