Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime Europske unije povodom Međunarodnog dana autohtonih naroda svijeta, 9. augusta 2017.

Prije deset godina Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela je Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda (UNDRIP), kojom je uspostavljen okvir za prava, dostojanstvo i dobrobit autohtonih naroda.

Problemi s kojima se autohtoni narodi suočavaju otad nailaze na sve više priznavanja i razumijevanja. Taj pozitivni razvoj potkrijepljen je poboljšanom suradnjom i partnerstvima država, civilnog društva i autohtonih naroda. Tim je partnerstvima pridonijela spremnost autohtonih naroda da se zauzmu za svoja prava, okončaju sve oblike diskriminacije i usprotive se kršenju i zloupotrebi ljudskih prava.

Iako je udio autohtonih naroda u svjetskom stanovništvu manji od 5 %, njihov je udio u skupini najsiromašnijih ljudi na svijetu 15 %. Autohtoni su narodi često i među prvim žrtvama kad se situacija s ljudskim pravima pogorša.

EU je uveo niz politika kojima podupire prava autohtonih naroda utvrđena u UNDRIP-u, od instrumenata za zaštitu ljudskih prava do razvojnih i financijskih instrumenata. U bilateralnoj suradnji s mnogim zemljama EU naglašava važnost sudjelovanja autohtonih naroda na lokalnoj i nacionalnoj razini zemalja u kojima žive. Poduzima mjere i za suzbijanje nasilja nad autohtonim narodima i borcima za ljudska prava, posebice kada štite zemljište i prirodne resurse. Europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava EU pridonosi sigurnosti ugroženih boraca za ljudska prava autohtonih naroda.

Vijeće EU-a u svojim je zaključcima o autohtonim narodima od 15. maja ove godine ponovno istaknulo zalaganje za sprečavanje i zaštitu od prijetnji i nasilja.

EU će i dalje podupirati autohtone narode u borbi protiv diskriminacije i nejednakosti. Stoga se intenzivno zalaže za uključivanje autohtonih naroda u Program održivog razvoja do 2030., u kojem će primijeniti pristup razvoju koji se temelji na pravima i obuhvaća sva ljudska prava kako nitko ne bi bio zakinut. Doprinos EU-a tom području vodit će se novim Europskim konsenzusom o razvoju.

EU će rado nastaviti dijaloge s autohtonim narodima na svim razinama suradnje kako bi naše mjere imale što veći utjecaj. Surađivat ćemo sa svim partnerima, počevši od samih autohtonih naroda, kako bismo osigurali da se međunarodna zajednica i ubuduće zalaže za UNDRIP.

Europa.ba