Održan 2. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Sarajevo, 31.05.2017.

Drugi sastanak Odbora za Stabilizaciju i pridruživanje između EU i Bosne i Hercegovine je održan 31. maja u Sarajevu. Sastankom su zajednički predsjedavali šefica Odjela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Michela Matuella, u ime Evropske unije, te Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, u ime Bosne i Hercegovine.

Sastanak je pružio priliku da se raspravlja o napretku koji je Bosna i Hercegovina napravila u procesu evropskih integracija, područjima gdje postoje nedostaci, te narednim koracima. Teme sastanka su se odnosile na političke kriterije, uključujući vladavinu prava, reformu javne uprave i ljudska prava, te ekonomske kriterije sa posebnim fokusom na Reformsku agendu. Odbor je takođe razgovarao o raznim pitanjima koja se tiču provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), poput trgovine, ekonomskog razvoja, poljoprivrede i ribarstva, industrije, unutrašnjeg tržišta, informacionog društva, društvene politike, povezanosti u oblastima prometa i energetike, te okoliša i klimatskog djelovanja. Delegacija EU se pozvala na glavne nalaze i preporuke Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovni za 2016. godinu i pozdravila opredjeljenje vlasti u zemlji da nastave sa provedbom Reformske agende.

Posebice, EU je pozdravila potpisivanje Protokola za tehničku prilagodbu SSP-a iz decembra 2016. godine, kako bi se uzela u obzir bilateralna trgovina s Hrvatskom. Pohvaljen je rad koji je do sada urađen na uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima koja se tiču EU i naglašena je važnost njegove učinkovite provede. Delegacija EU je takođe izrazila očekivanje da zaprimi jedinstven set koordinisanih odgovora na Upitnik, u okviru procesa pripremanja Mišljenja Evropske komisije.

Delegacija EU je insistirala na potrebi za politički podržanim i finansijski održivim strateškim okvirima za cijelu zemlju u oblastima poput reforme javne uprave, upravljanja javnim finansijama, zapošljavanja, energetike i poljoprivrede. Usvajanjem ovih strategija bi se omogućilo Bosni i Hercegovini da ima daljnje koristi od opsežne finansijske pomoći Evropske unije koja je dostupna. Delegacija EU je čestitala Bosni i Hercegovini na nedavnom usvajanju dugo iščekivane Strategije aproksimacije propisa pravnoj stečevini Evropske unije u oblasti zaštite okoliša (EAS).

Delegacija EU je potakla Bosnu i Hercegovinu da ubrza realizaciju i učinkovitu provedbu reformskih mjera iz programa za povezivanje (Connectivity), uključujući sporazum o zajedničkim željezničkim graničnim prijelazima s Hrvatskom, takođe u pogledu priprema za Samit Zapadnog Balkana u Trstu u julu 2017. godine.

Sastanak je potvrdio snažno opredjeljenje Evropske unije i Bosne i Hercegovine procesu evropskih integracija zemlje.

Europa.ba