Od 1. februara 2017., BiH će ponovo koristiti povlastice od autonomnih trgovinskih mjera EU

Počevši od 1. februara 2017. godine, proizvođači iz Bosne i Hercegovine (BiH) ponovno će moći koristiti trgovinske povlastice (tzv. “autonomne trgovinske mjere”) za određene poljoprivredne proizvode, uključujući voće i povrće. Ovo znači da će proizvođači iz BiH moći izvoziti te proizvode u EU bez ikakvih posebnih carina, što ih čini konkurentnijim na tržištu EU.

Ovo je rezultat privremene primjene, također od 1.februara 2017., Protokola o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, a koji je potpisan 15. decembra 2016. godine u Briselu.

Opširnije

Evropska unija pruža izniman i neograničen bescarinski pristup tržištu EU za gotovo sve poljoprivredne i prerađene prehrambene proizvode porijeklom iz zemalja Zapadnog Balkana. Između 2000. i 2015. godine, BiH i ostale zemlje Zapadnog Balkana su imale koristi od ovih “autonomnih trgovinskih mjera” (ATM). Ove mjere omogućuju bh. izvoznicima da takođe budu izuzeti od određenih carina EU na uvoz svježeg voća i povrća koje su povezane sa takozvanim sistemom ulaznih cijena, što će pridonijeti značajnoj ekonomskoj dobiti za poljoprivredni sektor zemlje, jer ekonomski subjekti dobivaju privilegovan pristup tržištu EU. Sistem ulaznih cijena ima za cilj stabilizaciju tržišta EU tako što sprječava da visina cijena u zemljama koje nisu članice EU utiče na cijene unutar EU.

Ove iznimne trgovinske mjere koje ukidaju sistem ulaznih cijena su bile produžene do 31. decembra 2020. godine Uredbom (EU) 2015/2423 Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. decembra 2015. godine. Putem iste uredbe je svojevremeno takođe suspendovana primjena autonomnih trgovinskih mjera koje se tiču BiH od 1. januara 2016. godine, zbog tadašnjeg nepostizanja dogovora između EU i BiH o prilagodbi SSP-a.

Protokol o prilagodbi SSP-a su potpisale dvije strane 15. decembra 2016. i privremeno se primjenjuje od 1. februara 2017. godine, te se čeka na ratifikaciju od strane EU i BiH. Nadalje, kao što je propisano Uredbom 2015/2423, BiH će dakle ponovno imati koristi od autonomnih trgovinskih mjera počevši od 1. februara 2017. godine.

Za više informacija posjetite:  http://europa.ba/?p=46718  i  http://europa.ba/?p=46715

Europa.ba