Saopštenje za medije o prvom sastanku pododbora SSP-a između EU i BiH za pravosuđe, slobodu i sigurnost

Sarajevo, 1. i 2. decembra 2016. godine

Prvi sastanak Pododbora za pravosuđe, slobodu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu 1. i 2. decembra. Predstavnici Evropske komisije razgovarali su s nadležnim vlastima Bosne i Hercegovine (BiH) o najnovijim dešavanjima u oblasti pravosuđa, temeljnih sloboda, unutrašnjih poslova i sigurnosnih pitanja. Sastankom je ispred EU dopredsjedavao g. Alberto Cammarata, ispred Odjela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Općoj upravi za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije, odnosno g. Igor Golijanin, šef kabineta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ispred Bosne i Hercegovine.

Dnevni red sjednice Pododbora se nadograđuje na rad Strukturiranog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu, koji je Evropska komisija pokrenula 2011. godine u cilju podrške reformama pravosuđa, te na druge komplementarne reformske procese između EU i BiH. Strukturirani dijalog, kroz sastanke na izvršnoj razini, nastavlja osiguravati političke smjernice, po potrebi, posebno kada je riječ o određenim pravosudnim reformama, dok Pododbor za pravosuđe, slobodu i sigurnost ima za cilj osigurati učinkovitu provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kroz reformske aktivnosti u široj oblasti vladavine prava.

Sastanak je omogućio konstruktivnu i plodonosnu diskusiju o širokom spektru pitanja, uključujući funkcioniranje pravosuđa, provedbu Strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina, antikorupcijske politike, borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma, policijsku saradnju, borbu protiv pranja novca, pravosudnu saradnju, azil i migracije, upravljanje granicama i viznu politiku, te temeljna prava.

Predstavnici bh. vlasti dali su pregled nedavnih dešavanja i budućih planova u ovim oblastima. Predstavnici Evropske komisije su podsjetili na najvažnije nalaze Izvještaja za BiH za 2016. godinu. Oni su pohvalili rezultate vlasti u relevantnim slučajevima, te naglasili potrebu za kontinuiranim napretkom u reformama. Nadalje, Evropska komisija je posebno naglasila da će konsolidiranje nezavisnosti, odgovornosti, učinkovitosti i ukupne profesionalnosti u cijelom sistemu pravosuđa imati ključnu ulogu u jačanju vladavine prava u zemlji. Također je istaknuta važnost snažnijih napora u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, posebno u pogledu sprječavanja pranja novca i oduzimanja imovine, kao i po pitanjima temeljnih prava, prvenstveno slobode izražavanja. U tom cilju, Evropska komisija je izdala operativne preporuke za svako od razmatranih područja, koje bi bh. vlasti primjenjivale narednih mjeseci u pravcu jačanja procesa evropskih integracija BiH. Konačno, Evropska komisija je ponovila svoju spremnost da dalje podrži BiH u provođenju potrebnih reformi, uključujući i putem savjetovanja o politikama i stručne pomoći.