Junckerova Komisija predstavila treći godišnji program rada: Izgradnja Europe koja štiti, jača i brani

Strasbourg, 25. listopada 2016.

Program rada Komisije za sljedeću godinu strogo je usredotočen na postizanje rezultata u 10 prioritetnih područja u skladu s političkim smjernicama i u cilju rješavanja najvećih izazova s kojima je Europa danas suočena.

Na temelju programa rada Komisija, Europski parlament i Vijeće sada će započeti rad na zajedničkoj izjavi o usuglašenim ciljevima i prioritetima za 2017. kako bi se prijedlozi pretvorili u konkretne mjere te postigli rezultati za građane.

Usredotočeni smo na važna pitanja, konkretne mjere koje poboljšavaju život građana. Uoči 60. obljetnice Rimskih ugovora sljedećeg ožujka moramo se ujediniti oko pozitivno formuliranih planova. Upravo to donosi Program rada Komisije. Tijekom sljedećih tjedana odabrat ću, u suradnji s Europskim parlamentom i Vijećem, inicijative od velike političke važnosti koje u sljedećim mjesecima trebaju imati prioritet u zakonodavnom postupku. Jer ovo je Europa rezultata”, izjavio je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker.

U ovom zahtjevnom vremenu moramo bolje surađivati i pridonijeti zaštiti, osnaživanju i obrani građana Europe. Komisija je radi toga već od prvog dana utvrdila jasne prioritete. Pozorno slušamo Europski parlament i Vijeće te građane, za koje radimo. Postigli smo solidan napredak u područjima kao što su poticanje ulaganja i zapošljavanja, upravljanje migracijama, klimatske promjene i borba protiv terorizma. Posla međutim još ima i ove godine moramo se usuglasiti o mnogim ključnim prijedlozima koji su već predstavljeni. Moramo imati konkretne rezultate”, izjavio je prvi potpredsjednik Frans Timmermans.

U ovom programu rada predložena je 21 ključna inicijativa (vidi prilog priopćenju), kao i 18 novih prijedloga u okviru programa REFIT u cilju poboljšanja kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a i osiguravanja svrsishodnosti naših propisa. Da bi se postizanje rezultata zadržalo u žarištu, u programu rada utvrđena su 34 prioritetna prijedloga u postupku, koje je Komisija podnijela u zadnje dvije godine i čije bi brzo prihvaćanje u Parlamentu i Vijeću znatno pridonijelo poboljšanju stanja na terenu.

Komisija je usredotočena na važna pitanja

Od početka našeg mandata Komisija je postavlja prioritete usredotočujući se na važna pitanja u kojima učinkovito djelovanje na europskoj razini može pridonijeti postizanju konkretnih rezultata. Dijeleći te prioritete s Parlamentom i Vijećem, u ključnim smo područjima tijekom zadnje godine ostvarili solidan napredak. Rezultati su postignuti u svih 10 prioritetnih područja. U ovom programu rada utvrđeni su konkretni prijedlozi za sljedeću godinu, kojima Komisija pridonosi pripremi 60. obljetnice Rimskih ugovora u ožujku 2017. Blisko ćemo surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bismo osigurali brzo prihvaćanje naših prijedloga.

Nastavit ćemo s radom u 10 prioritetnih područja na temelju 21 nove inicijative: 1. za poticanje otvaranja novih radnih mjesta, rasta i ulaganja predložit ćemo inicijativu za mlade, akcijski plan za kružno gospodarstvo i novi višegodišnji financijski okvir; 2. preispitat ćemo provedbu jedinstvenog digitalnog tržišta; 3. provest ćemo energetsku strategiju Unije u pogledu vozila s niskom emisijom ispušnih plinova i mobilnosti; 4. gradit ćemo bolje povezano i pravedno unutarnje tržište s pomoću strategije jedinstvenog tržišta, svemirske strategije i akcijskog plana za uniju tržišta kapitala te predlaganjem pravednijeg oporezivanja trgovačkih društava; 5. predstavit ćemo ideje za reformu EU-a na razini 27 država članica, za jačanje ekonomske i monetarne unije te ćemo predložiti europski stup socijalnih prava; 6. provodit ćemo strategiju „Trgovina za sve” i voditi trgovinske pregovore s našim partnerima, jačajući istodobno instrumente za zaštitu trgovine; 7. nastavit ćemo rad na sigurnosnoj uniji u cilju borbe protiv terorizma i uskladit ćemo pravila za zaštitu osobnih podataka i privatnosti; 8. ispunit ćemo ciljeve u okviru europskog migracijskog programa; 9. da bismo ojačali ulogu Europe kao globalnog činitelja, predstavit ćemo europski akcijski plan obrane, uključujući Europski fond za obranu, a Komisija i Visoka predstavnica donijet će strategiju EU-a za Siriju te raditi na provedbi globalne strategije EU-a i afričko-europskog partnerstva; 10. prilagodit ćemo postojeće propise odredbama osnivačkih ugovora u području delegiranih i provedbenih akata i analizirati demokratski legitimitet postojećih postupaka za donošenje određenih akata sekundarnog zakonodavstva EU-a. Na kraju, povećat ćemo napore koje ulažemo u primjenu prava EU-a.

Komisija je usredotočena na bolje djelovanje

Ove godine predlažemo povlačenje 19 zakonodavnih prijedloga koji više nisu aktualni, a izvan snage stavit ćemo 16 zastarjelih zakonodavnih akata. Povećat ćemo napore u pogledu primjene propisa u širokom rasponu politika, među ostalim i u području jedinstvenog tržišta i okoliša, jer ni najbolji propis nije koristan ako se na terenu ne postižu opipljivi rezultati.

Mnoge ključne inicijative koje ćemo predstaviti tijekom sljedeće godine prate program za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) te će pridonijeti ažuriranju i poboljšanju postojećeg zakonodavstva kako bi i dalje bilo moguće postizati ciljeve djelotvorno i bez neprimjerena opterećenja. Pri utvrđivanju prioriteta osobito smo vodili računa o 22 mišljenja dostavljena u okviru platforme REFIT, novoosnovane stručne skupine zadužene za reviziju postojećeg zakonodavstva i uzimanje u obzir prijedloga građana i dionika u cilju smanjivanja administrativnog i financijskog opterećenja koje proizlazi iz primjene prava EU-a. Uz program rada objavljujemo i pregled stanja u kojem su detaljno utvrđene mjere koje prate mišljenja platforme REFIT i odgovaraju na 231 inicijative za pojednostavnjenje postojećeg zakonodavstva i smanjenje administrativnog opterećenja koje iz njega proizlazi.

Kontekst

Komisija svake godine donosi program rada u kojemu iznosi popis mjera koje će poduzimati tijekom sljedećih dvanaest mjeseci. Programom rada javnost i suzakonodavce obavještavamo o našim političkim obvezama u pogledu predlaganja novih inicijativa, povlačenja prijedloga u postupku donošenja i preispitivanja postojećeg zakonodavstva EU-a. Programom rada nisu obuhvaćeni tekući poslovi koje Komisije obavlja kako bi ispunila svoju ulogu čuvarice Ugovora i osnažila postojeće zakonodavstvo ili pak redovite inicijative koje Komisija donosi svake godine.

U pripremi programa rada za 2017. Komisija se savjetovala s Europskim parlamentom i Vijećem u kontekstu novog međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i na temelju pisma namjere predsjednika Junckera i prvog potpredsjednika Timmermansa od 14. rujna, nakon govora predsjednika Komisije o stanju Europske unije.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o programu rada Komisije za 2017.

Komunikacija o programu rada Komisije za 2017.

Prilog 1. – Ključne inicijative

Prilog 2. – Nove mjere u okviru REFIT-a

Prilog 3. – Prioriteti za suzakonodavce

Prilog 4. – Prijedlozi koji će se povući ili izmijeniti

Prilog 5. – Popis zakonodavstva koje će se staviti izvan snage

Pregled uspješnosti programa REFIT

Sažetak pregleda uspješnosti REFIT-a

Političke smjernice predsjednika Junckera

Govor o stanju Unije 2016., pismo namjere i napredak u deset prioritetnih područja

Deklaracija iz Bratislave

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva