Govor komesara Hahna na ministarskom sastanku Zapadnobalkanske šestorke o energiji: Povezivanje sistema, povezivanje tržišta

Ministri,

Dopustite mi da počnem tako što ću se zahvaliti Sekretarijatu Energetske zajednice i njegovom direktoru Janezu Kopaču što su ugostili današnji ministarski sastanak. Energetska zajednica ima vrlo važnu ulogu u pomaganju Vašim zemljama da se pripreme za evropsku perspektivu u energetskom sektoru.

Presretan sam što se ovaj sastanak održava u mom rodnom gradu, jer će Beč igrati bitnu ulogu u Vašim aktivnostima regionalne saradnje u narednim mjesecima.

Veliki dio rada Zapadnobalkanske šestorke na povezanosti se fokusirao na saobraćaj. Danas otvaramo novi dosje o energetskoj povezanosti. To se ne odnosi samo na fizičku povezanost između energetskih sistema, nego i na povezanost između energetskih tržišta.

Ovoj regiji nedostaju fizičke interkonekcije. To je pitanje sigurnosti snabdijevanja. Prošle godine smo izveli vježbu kako bismo provjerili kako bi se zemlje EU i Energetske zajednice nosile sa teškim poremećajem u snabdijevanju gasom. Ovi testovi otpornosti na stres su pokazali da su neki od Vas osjetljivi zbog zavisnosti od jednog dobavljača.

Otkazivanje projekta Južni tok pojačalo je potrebu za razvojem izvora i snabdijevanja gasom. EU može pomoći kod određenih dionica gasne mreže, kao što su prekogranične veze. Takve projekte želimo dovesti do zrele faze i želimo podržati njihovo izvođenje. Prvi po redu prioritet je interkonekcija između Srbije i Bugarske.

O drugim projektima (dovođenje gasa iz Hrvatske u regiju) se raspravlja u kontekstu Povezanosti centralne i jugoistočne Evrope (Central and South-Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC).

Mnogi od Vas će ove sedmice potpisati Memorandum o razumijevanju o tome u Dubrovniku.

Zavisnost od uvoza energije na Zapadnom Balkanu je na nivou od oko 30%. Za neke to predstavlja politički i ekonomski rizik, naročito zbog zavisnosti od određenih dobavljača.

Najbolji način da se poboljša energetska sigurnost, da se smanji energetska zavisnost i osjetljivost na vanjske faktore, jeste da se bolje iskoriste postojeći energetski potencijali.

Jedan način za smanjenje zavisnosti od uvoza je da se poveća proizvodnja obnovljive energije. Vaša regija ima veliki potencijal za obnovljive izvore energije, naročito hidroenergetske izvore.

Ulaganja u obnovljive izvore energije ne uzimaju maha zbog nedovoljnih programa poticaja odnosno ugovora o otkupu energije, kao i zbog složenih postupaka izdavanja dozvola i saglasnosti.

Obnovljiva energija se ne tiče samo velikih hidroelektrana ili vjetroparkova. Ovakva proizvodnja može biti decentralizovana i provoditi se u malim ili srednjim razmjerama. Odmah izvan Beča nalazi se spalionica otpada koja pokazuje potencijal pretvaranja otpada u energiju i nudi alternativu odlaganju otpada na deponijama. Želio bih ispitati da li bi takav pokazni projekat bio izvediv u Vašoj regiji.

Pored korištenja domaćih izvora energije, nužno je potrebno poboljšati interkonekcije između energetskih sistema.

Za odlučivanje o tome koje projekte treba podržati, služimo se Projektima od interesa za Energetsku zajednicu, koji su već ocijenjeni u smislu njihove regionalne vrijednosti i ekonomske isplativosti. Nadamo se da ćemo na samitu u Beču objaviti uži izbor najvažnijih projekata koje će EU sufinansirati ove godine, kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan.

U taj izbor će ući nekoliko projekata vezanih za električnu energiju. Tim projektima će se razviti kapacitet regije za razmjenu energije na veće udaljenosti i omogućiće Vam se da ostvarite sinergije između proizvodnih kapaciteta i potražnje. Razvojem ovih fizičkih interkonekcija će se pomoći u integraciji kapaciteta za obnovljivu energiju, na čiji razvoj ste se obavezali. Ako, na primjer, Albanija želi da postigne vlastiti cilj da 38% energije koju troši potiče iz obnovljivih izvora do 2020. godine, ili Bosna i Hercegovina 40%, oni trebaju tražiti kupce za viškove preko svojih granica.

Do 130 miliona eura sredstava IPA II će biti na raspolaganju iz programa namijenjenog za više zemalja za 2015. godinu, kao grant za sufinansiranje daljeg razvoja ovih investicionih projekata. U saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama nastojimo osigurati dodatne izvore i postići pravi omjer između grantova i kredita za finansiranje određenog projekta.

Možete računati na našu podršku u izgradnji opravdanih projekata. Međutim, javnih sredstava, uključujući i naša, je malo. Da biste što prije postigli rezultate u najvažnijim investicijama, morate odrediti prioritete i istražiti sve moguće izvore finansiranja, uključujući privatni kapital.

U tom smislu će od najveće važnosti biti Vaši Nacionalni investicioni komiteti. Oni će utvrditi jedinstvene liste projekata sa najrelevantnijim investicionim projektima u zemlji koji će se finansirati na srednjoročnoj osnovi.

Često ukazujem na dobar posao koji je Srbija uradila formiranjem Nacionalnog investicionog komiteta, ali sa zadovoljstvom konstatujem da i većina Vas to isto sada radi.

Fizičke veze između energetskih sistema jesu važne, ali morate isto tako dodati vrijednost ulaganjima. O povezanosti možemo razmišljati u smislu “hardvera”, kao što su dalekovodi ili gasovodi. Međutim, kao i kod računara, tom hardveru treba softver da bi uspješno radio.

Što su bolje prateće mjere, to je lakše maksimalno iskoristiti potencijal hardvera, te na najbolji mogući način iskoristiti ulaganja kojima mi dajemo podršku. U kontekstu energetskog sektora to znači raditi po pravilima kompatibilnim sa pravilima EU, uz nezavisne i jake regulatorne organe. Na primjer, EU ne bi mogla podržati gasovod ako ne dopustite pristup trećim stranama.

Kroz Energetsku zajednicu ste se zakonski obavezali na primjenu pravila EU. Predlažem da identifikujemo one elemente gdje trebamo uložiti poseban trud.

Znam da su neke od ovih mjera osjetljive, kao što su otvaranje tržišta i pristup trećih strana infrastrukturi. Mi u EU već imamo to iskustvo i možete računati na našu podršku, kao i na neprocjenjivu pomoć naših domaćina.

Ali, ja bih želio otići i korak dalje i razviti inicijativu za regionalno energetsko tržište.

Imamo jedinstvenu priliku da ulaganja fokusiramo na prioritetne projekte, a svi mi imamo dužnost da osiguramo da se tim projektima upravlja na najbolji mogući način. To znači planiranje energetskih sistema na regionalni način, a ne na nacionalni način. To će smanjiti zavisnost od vanjskih dobavljača energije. To je isto tako i način da se podijeli rizik ulaganja.

Za nekoliko minuta će Sekretarijat Energetske zajednice detaljnije objasniti ovu inicijativu. Od Sekretarijata ćemo tražiti da pomogne u implementaciji ove inicijative, ali smo isto tako spremni da damo finansijsku pomoć da bi se ona pokrenula s mjesta.

Ovim mjerama će se pomoći u integrisanju kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije u sistem. One će pomoći i u uklanjanju neopravdane državne pomoći.

Energija je bila zastupljena pri samom rođenju EU, kada su napravljena pravila za objedinjavanje industrije uglja, čelika i nuklearne energije. To je bio moćan alat za pomirenje u Evropi. Zajednički rad na energetskim sistemima može odigrati sličnu ulogu u jugoistočnoj Evropi, kao praktični primjer regionalne saradnje i pomirenja.

Na samitu u Beču u avgustu ćemo predočiti spisak prioriteta za ulaganje u energiju i u osnovnu regionalnu transportnu mrežu. Na spisku će se naći zreli projekti koji su već uključeni u Investicioni okvir za Zapadni Balkan i koji će doprinijeti agendi za povezanost.

Ovaj spisak energetskih projekata nije iznenađenje za Vas, jer se radi o Projektima od interesa za Energetsku zajednicu.

Kao što sam već napomenuo, spremni smo uložiti oko 130 miliona godišnje da pomognemo u implementaciji ovih projekata. Takođe ćemo sarađivati s Vama kako bismo nove projekte doveli do zrele faze u narednim aktivnostima.

Ja sam u potpunosti posvećen ovom procesu. Znam da ste mu i Vi posvećeni i tražim od Vas da se fokusirate na osnovne investicione prioritete i da uspostavite vjerodostojan mehanizam za planiranje i finansiranje. To isto tako znači i da trebate osigurati da u budžetu imate prostora za uzimanje potrebnih kredita za pravovremenu implementaciju svih projekata.

A ja ću s Vama raditi na implementaciji reformi kompatibilnih sa EU kako bi se osiguralo najbolje regulatorno okruženje za upravljanje ovim projektima. To će pokazati vašu političku zrelost na domaćem terenu uoči samita u Berlinu.

S druge strane, isto tako želim i da se obavežete na preduzimanje mjera neophodnih za stvaranje regionalnog energetskog tržišta. To će osigurati stvarnu dodanu vrijednost svim ulaganjima u energetski sektor i privući će ulaganja iz privatnog sektora.

Ministri,

Podvukao sam izazove koji leže pred regijom u vezi sa energetskom povezanošću, kao i svoju posvećenost i podršku Evropske komisije za rješavanje ovih izazova. U Energetskoj zajednici imate velikog prijatelja. Bio bih Vam zahvalan ako iznesete svoje stavove o ovim izazovima, kao i sugestije o načinima kako Vam možemo pomoći da ih riješite.

Hvala Vam.