Izjava Stefana Fülea povodom potpisivanja Ugovora o pridruživanju sa Hrvatskom 9. decembra, 2011. godine

Potpisivanje Ugovora o pridruživanju je historijski trenutak za Hrvatsku i za Evropsku uniju. To je također pravovremeni podsjetnik na osnovni razlog za integraciju u EU: da smo zajedno, u ujedinjenoj Europi, sposobniji da se suočimo sa izazovima 21. vijeka.

Ovom prilikom bih želio čestitati i hrvatskim građanima i svima onima koji su omogućili ovaj uspjeh. Htio bih odati posebnu počast radu koji je ostvarila hrvatske vlade, uz podršku snažnog međustranačkog konsezusa o cilju integracije u EU. Hrvatska je sada drugačija zemlja od one koja se prijavila za članstvo u EU prije skoro deset godina. To je Hrvatska, gdje se transformativna moć procesa proširenja može jasno vidjeti: od ojačane demokratije i vladavine prava, do konkurentnije ekonomije i standarda usklađenih sa EU u mnogim područjima. Te promjene direktno koriste hrvatskim građanima.

Tokom strogog i detaljnog procesa pregovaranja, Hrvatska je pokazala da je sposobna ispuniti kriterije za članstvo u EU i da će 1. jula 2013. godine biti spremna da postane država članica EU. Sa nestrpljenjem očekujem nastavak bliske saradnje sa Hrvatskom u ovom posljednjem dijelu prije pristupanja Uniji. To će biti važan period za dovršavanje preostalih priprema.

Ali, proces proširenja nije samo usklađivanje zakonodavstva sa zakonima i propisima EU. Prije svega, radi se o promjeni društva, o prihvatanju vrijednosti na kojima se zasniva naša Unija.  Pridruživanje Hrvatske dokazuje vjerodostojnost ove politike i pokazuje put  drugim zemljama regije. Pokazuje da su koristi od evropskih integracija dostižne radom i konkretnim postignućima. Računam na Hrvatsku, kao buduću članicu EU, da će dati novi poticaj procesu proširenja u regiji i i pomoći tim zemljama da napreduju ka integraciji u EU.

To će upotpuniti veliko dostignuće koje danas slavimo.