Zaključci vijeća EU o proširenju i Procesu stabilizaciji i pridruživanja

Zaključci vijeća EU o proširenju i Procesu stabilizaciji i pridruživanja

3132 Sjednica vijeća ZA OPŠTE POSLOVE

Brisel, 5 Decembar 2011

 

Vijeće usvaja sljedeće zaključke:

 

STRATEGIJA PROŠIRENJA

1. U skladu sa obnovljenim konsenzusom o proširenju odobrenom od strane Evropskog vijeća 14. i 15. decembra 2006. godine i zaključcima Vijeća od 14.12.2010. godine, Vijeće pozdravlja saopštenje Komisije od 12.10.2011. godine o Strategiji proširenja i glavnim izazovima 2011-2012, kao i mišljenje o pridruživanju Hrvatske Evropskoj uniji, te mišljenje o zahtjevu za članstvo Srbije, i izvještaje o napretku  Turska, Hrvatska, Island, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, i pozitivno ocjenjuje zaključke i preporuke.

2. Proces proširenja nastavlja da jača mir, demokratiju i stabilnost u Evropi te omogućava da Evropska unija bude u boljoj poziciji da rješava globalne izazove. Preobražajna moć procesa proširenja generiše dalekosežne političke i ekonomske reforme u zemljama proširenja što također donosi korist i Evropskoj uniji kao cjelini. Uspješan završetak pregovora o pridruživanju sa Hrvatskom to snažno dokazuje i šalje pozitivan signal široj regiji.

3. Vijeće potvrđuje važnost koherentne implementacije obnovljenog konsenzusa o proširenju, koji se temelji na konsolidaciji obaveza, pravednoj i strogoj uslovljenosti, boljoj komunikaciji, a sve u kombinaciji sa sposobnošću Evropske unije da integriše nove članice, s tim da se svaka zemlja procjenjuje prema vlastitim zaslugama. Vjerodostojna politika proširenja je ključna za održavanje impulsa reformi u interesnim zemljama i javne podrške proširenju u državama članicama. Vijeće i dalje ostaje čvrsto posvećeno  pokretanju procesa proširenja naprijed na osnovu dogovorenih principa i zaključaka.

4. Ključni izazovi ostaju u većini zemalja proširenja. Jačanje vladavine prava i reforma javne uprave je neophodna da bi se približilo Evropskoj uniji, a kasnije u potpunosti preuzele obaveze članstva u EU. Iskustvo stečeno iz pregovora sa Hrvatskom treba iskoristiti za dobrobit budućih pregovora, posebno u vezano za poglavlja pregovora o pravosuđu i osnovnim pravima i pravdi, slobodi i sigurnosti. Vijeće pozitivno ocjenjuje prijedlog Komisije za novi pristup prema ovim poglavljima, i očekuje razvoj svoje pozicije u novom pristupu budućim pregovaračkim okvirima, na osnovu prijedloga Komisije i izgradnje uspostavljene prakse trenutnih pregovaračkih okvira prema obnovljenom konsenzusu o proširenju. Spomenuta pitanja treba rješavati početkom procesa proširenja da bi se omogućilo maksimalno vrijeme za uspostavu potrebnog zakonodavstva, institucija i solidne historije postignuća u implementaciji prije zatvaranja pregovora. Vijeće poziva Komisiju da redovno izvještava o napretku u gore navedenim poglavljima i daje preporuke s ciljem obezbjeđenja uravnoteženog napretka pregovora. Vijeće pozitivno ocjenjuje da prijedlog Komisije predviđa poticaje i podršku zemljama kandidatkinjama, kao i korektivne mjere, po potrebi. Vijeće pozdravlja povećana interakciju sa državama članicama predviđenu novim pristupom.

5. Vijeće podsjeća da će se problemi koji utiču na slobodu izražavanja i medija i dalje ostati posebna briga, i poziva Komisiju da pažljivo prati dešavanja na ovom području. Nadalje, rad na poboljšanju društvene i ekonomske inkluzijeranjivih grupa, uključujući Rome, treba biti nastavljen, a posebno kroz EU okvir za nacionalne strategije integracije Roma. Vijeće naglašava važnost zaštite prava osoba koje pripadaju seksualnim manjinama i promovisanja kulture tolerancije.

6. Zemlje proširenja su također pogođene globalnom ekonomskom i finansijskom krizom, a krenule su putem ekonomskog oporavka, iako različitim tempom. Daljnji napori za postizanje strukturnih reformi i fiskalne konsolidacije, te reformi vezanih za EU, uključujući prihvatanje strategije  Evropa 2020, bi trebao  ubrzati ovaj oporavak i rast, te pomoći ovim zemljama da se pripreme za nove procedure nadzora u  Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Vijeće naglašava da razvoj transportne i energetske saradnje sa zemljama proširenja direktno koristi evropskim građanima i preduzećima.

7. Regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi ostaju nastavljaju biti neophodni dijelovi procesa proširenja. Oni doprinose prosperitetu, stabilnosti, pomirenju i klimi koja pogoduje rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja i nasljeđe prošlosti. Vijeće podstiče sve interesne strane da rješavaju bilateralna pitanja, koja potpadaju izvan područja EU nadležnosti i/ili ugovornih obveza prema EU, u konstruktivnom duhu, što je prije moguće, uzimajući u obzir cjelokupne EU interese i vrijednosti.

8. Vijeće očekuje prezentaciju Komisije o prijedlozima za novi okvir za pružanje pretpristupne pomoći prema višegodišnjem finansijskom okviru za period 2014-2020. Na osnovu pozitivnih rezultata finansijske i tehničke podrške zemljama proširenja putem trenutnog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), Vijeće pozdravlja namjeru, između ostalog, jačanja veza između finansijske pomoći i politike prioriteta za svaku državu proširenja, kao i povećanja fleksibilnosti i pojednostavljenja procedura, uz osiguranje vidljivosti i potpune transparentnosti preduzetih akcija, jačanja vlasništva i poboljšanih rezultata i dejstva. Uloga civilnog društva treba biti pojačana i u programima koji se sprovode kroz državna tijela i kao i kroz direktne korisnike pomoći EU.

ZAPADNI BALKAN

31. Vijeće potvrđuje svoju nedvosmislenu opredijeljenost za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana,  koja ostaje bitna za stabilnost, pomirenje i budućnost regije. Također potvrđuje potrebu za pravednom  i strogom uslovljenosti,  u okviru političkih kriterija iz Kopenhagena i Procesa stabilizacije i pridruživanja, au skladu sa obnovljenim konsenzusom o proširenju odobrenom od strane Vijeća Evrope 14. i 15. decembra 2006. godine.

32. Vijeće podsjeća da bi postizanjem solidnog napretka u ekonomskim i političkim reformama te ispunjavanjem potrebnih uslova i zahtjeva, preostali potencijalni kandidati na Zapadnom Balkanu trebali  steći status kandidata, prema njihovim vlastitim zaslugama, uz članstvo u EU kao krajnji cilj. Nadalje,  zadovoljavajuća historija rezultata u implementaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uključujući odredbe koje se odnose na trgovinu, je bitan element za EU pri razmatranju zahtjeva za članstvo bilo koje zemlje.

33. Vijeće pozdravlja činjenicu da je Zapadnog Balkana načinio daljnji napredak vezano za regionalnu saradnju  i pomirenje, istovremeno ističući da sve interesne strane moraju osigurati sveobuhvatnost ovog procesa. Regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi ostaju bitni elementi Procesa stabilizacije i pridruživanja. Interesne strane u  zemljama Zapadnog Balkana moraju osigurati da bilo kakav sporo između njih nema štetan uticaj na njihov zajednički cilj napretka ka članstvu u EU. Preostali sporovi i  pitanja trebaju biti rješena u skladu s međunarodnim pravom i utvrđenim principima, uključujući i implementaciju pravno obavezujućih ugovora, između ostalog, pitanja Sporazuma on pridruživanju. Vijeće pozdravlja završetak procesa u Sarajevu o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljena lica.

34. Vijeće prepoznaje važnost liberalizacije viznog režima za sve građane Zapadnog Balkana. Vijeće potiče Komisiju da i dalje pomno nadgleda implementaciju svih uslova postavljenih za liberalizaciju viznog režima, putem svog mehanizma za praćenje, uključujući redovno podnošenje izvještaja Vijeću i Evropskom parlamentu. Vijeće poziva vlasti u  zemaljama Zapadnog Balkana da poduzmu sve potrebne mjere protiv zloupotrebe bezviznog režima putovanja da bi se osigurao njegov neograničen nastavak.

35. Vijeće potvrđuje važnost zaštite svih manjina i poziva vlade u regiji da preduzmu potrebne radnje za rješavanje preostalih pitanja.

 

ZAKLJUČCI VIJEĆA O BOSNI I HERCEGOVINI

46. Vijeće ponavlja svoj poziv političkom vodstvu Bosne i Hercegovine da hitno, kroz inkluzivan proces, uspostavi vladu na državnom nivou i sprovede neizvršene i neophodne reforme kako bi se napravio kvalitativni pomak naprijed na putu prema EU-u. Vijeće sa ozbiljnom zabrinutošću naglašava dalje potojanje političkog zastoja, koji ometa pravilno funkcionisanje države i implementaciju reformi vezanih za EU. Vijeće potiče sve političke lidere u BiH da u tom pogledu ispune svoju odgovornost i da pronađu  zajedničku viziju budućnosti zemlje.

47. Vijeće je upoznato sa nedavnim dešavanjim vezanim za ključne EU reforme, posebno vezano za zakon o državnoj pomoći, zakon o popisu stanovništva, i uspostavljanje te početni rad privremene zajedničke komisije za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava.  Ono potiče što brže postizanje konkretnih rezultata. Vijeće podsjeća na korake potrebne za napredovanje prema EU, kao što je navedeno u zaključcima Vijeća od 21.03.2011, uključujući i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

48. Vijeće naglašava važnost poboljšanja i jačanja efikasnog funkcionisanja države i institucija, uključujući neophodne ustavne promjene. Zemlja će posebno morati biti u stanju usvojiti, sprovesti i izvršiti zakone i pravila EU-a.

49. Pozivajući se na svoje zaključke od 21. marta i 10. oktobra 2011. godine, Vijeće potvrđuje svoju posvećenost jačanju podrške Bosni i Hercegovini. U okviru svog revidiranog angažmana, Vijeće potvrđuje svoju punu podršku Specijalnom predstavniku EU / Šefu EU Delegacije u preuzimanju vodstva u pružanju podrške Bosni i Hercegovini u pitanjima vezanim za EU. Vijeće potvrđuje svoju podršku uspostavi Strukturnog dijaloga o pravosuđu u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, te poziva vlasti BiH da  nastave konstruktivno učestvovati u njemu. Vijeće naglašava da je ključno uspostavljanje mehanizma efiksane koordinacije za rješavanje pitanja vezanih za EU, uključujući i pitanja IPA-e.

50. U kontekstu cjelokupne strategije EU-a za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće, u odgovarajućem forumu, očekuje nastavak razgovora sa međunarodnom zajednicom o rekonfiguraciji međunarodne prisutnosti, uključujući smanjenje i moguće izmještanje Ureda visokog predstavnika. U tom smislu, upoznato je sa trenutnim razgovorima o preklapanju zadataka između OHR-a i EU-a. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da ispuni preostale ciljeve i uslove neophodne za zatvaranje OHR-a.

51. Vijeće ponovo izjavljuje svoju nedvosmislenu opredijeljenost za evropsku perspektivu BiH. Vijeće također potvrđuje svoju nedvosmislenu opredijeljenost za teritorijalni integritet BiH kao suverene i ujedinjene zemlje.

Cjelokupne zaključke možete pronaći na linku.