Sorensen: Ne može EU željeti članstvo BiH u Uniji više nego što to želi BiH

Parlamenti u Bosni i Hercegovini trebaju aktivno učestvovati u unapređenju aktivnosti u vezi sa Evropskom unijom. Ne može EU željeti članstvo BiH u Uniji više nego što to želi BiH, izjavio je danas u Sarajevu šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen. Ambasador se obratio članovima odbora za evropske integracije državnog i entitetskih parlamenata na prvoj sjednici Foruma parlamentarne koordinacije.

Forum je incijativa pokrenuta unutar BiH sa ciljem da omogući da državni i entitetski odbori za evropske integracije dobiju stalni forum za koordinaciju legsilative u vezi sa EU, između raznih nivoa vlasti u BiH, što se pokazalo neophodnim za brže napredovanje zemlje prema EU.

Posljednji Izvještaj o napretku navodi da mehanizam koordinacije u vezi sa EU između državnog i ostalih nivoa vlasti zahtjeva značajno jačanje i EU se nada da će parlamentarni forum uspostaviti i ojačati prijeko potrebnu koordinaciju.

Ako su političari u Bosni i Hercegovini ozbiljni u želji da osiguraju glasačima pogodnosti  koje proističu iz budućeg članstva u EU, onda zakoni i aktivnosti u vezi sa EU trebaju biti pri vrhu političkog dnevnog reda, rekao je ambasador Sorensen. Dodao je da će takav potez zahtjevati vodstvo od strane parlamenata, kompetentno osoblje, kao i relevantne parlamentarne procedure koje će osigurati nesmetanu i blagovremenu harmonizaciju i provođenje EU legislative.

Pozivam zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini da ne gube vrijeme i da uvedu ubrzanu proceduru za cjelokupnu EU legislativu. Kao istinski partner, mi smo spremni da pomognemo, zaključio je ambasador Sorensen.