Završen projekt „Infrastruktura kvaliteta u BiH“

Projekt „Infrastruktura kvaliteta u BiH“ koji je finansirala Evropska unija s 1,6 miliona eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2007, završen je 18. novembra konferencijom održanom u Sarajevu.

Ovaj projekt jedan je od ekonomski najvažnijih područja u procesu evropskih integracija BiH.

Projekat podržava preuzimanje i provođenje određenog broja direktiva EU koji reguliraju industrijske proizvode. Cilj projekta je razvoj infrastrukture kvalitete u BiH, u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), te stvaranje poticajnog okruženja za bh. industriju i proizvođače kako bi unaprijedili trgovinske i industrijske odnose s međunarodnim tržištima, ali i unaprijedili kvalitetu života. Osim toga, projekat je podržao BiH u uspostavi sistema ocjenjivanja usklađenosti na državnom nivou i sistema nadzora nad tržištem u skladu sa zahtjevima EU.

Johan Hesse, šef Odjela za ekonomsku reformu i prirodne resurse u Delegaciji EU kazao je da je ambicija ovog projekta bila pomoći Bosni i Hercegovini da bude u mogućnosti napraviti veliki korak naprijed u prilagođavanju propisima EU i pripremiti njene institucije i sisteme koji su odgovorni za provedbu tih propisa. Usklađivanje sa propisima Eu ima nekoliko pozitivnih učinaka. Pored činjenice da ono predstavlja i koran ka članstvu u EU, usklađivanjem propisa će se olakšati i koompanijama koje ne mogu opstati pod različitim zakonskim uslovima u BiH i ostatku Evrope. Također, očekuje se i da novo zakonodavstvo dovede do poboljšanja sigurnosti proizvoda u korist potrošača.

Dragan Milović, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je rekao da je sveobuhvatan skup aktivnosti proveden u uskoj saradnji dva glavna korisnika ovog projekta – Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Kroz ovaj projekat pružena je tehnička pomoć za prijenos i provedbu niza evropskih direktiva u bosanskohercegovačko zakonodavstvo kako bi se osiguralo njegovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Također, organizacijske strukture za buduće upravljanje ocjenjivanjem usklađenosti na državnom nivou su podržane i sistem nadzora nad tržištem je ojačan. Dakle, prijekat je pružio vrijednu tehničku pomoć koja će biti od koristi za njegove korisnike u daljem postupku usklađivaja sa evropskim zakonodavstvom i kada se završi ovaj projekat podrške.