Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH

Završna konferencija projekta „Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH” (EUPAR) održana je u Sarajevu je 18. novembra 2011. Ovaj projekt finansirala je Evropska unija a novac u iznosu od 1.845.400 eura  iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Njegov cilj je bio jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, kroz stručno savjetovanje u vezi sa provođenjem Strategije reforme javne uprave te izradu strateških dokumenata i revidiranih akcionih planova vezanih za dalje provođenje Strategije.

Na konferenciji su predstavljeni glavni rezultati i napredak koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) ostvario u procesu provođenja Strategije reforme javne uprave u BiH što je jedan od ključnih faktora za uspješnost procesa pristupanja EU.

Konferenciju je uvodnim obraćanjem otvorio zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, Renzo Daviddi koji je kazao da je bolje upravljanje državnom administracijom glavni cilj BiH i to ne samo zbog ispunjavanja uvjeta za postozanje punopravnog članstva u EU, već i zbog podrške ekonomiji i otvaranju novih radnih mjesta.

„Kvalitet javne uprave znači puno u procesu pristupanja EU“, rekao je Daviddi. „Dobro upravljanje državom predstavlja samo jedan parametar za formalno otvaranje pregovora koji uslovljavaju sve sektorske pregovore. Osim toga, ovo je glavno područje oko kojeg se koncentriraju pregovori za pristupanje EU. Javna uprava također zadobija povjerenje građana jer je ona mjesto gdje se sastaju interesi građana i države“.

Prema njegovim riječima, reforma javne uprave je potrebna u BiH  i zbog njene kompleksnosti i sporog ekonomskog razvoja države.

Državna koordinatorica za reformu javne uprave, Semiha Borovac kazala je da su političke vlasti u BiH iskazale spremnost da javnu upravu učine efikasnijom, otvorenijom i transparentnijom.

„Još 2006. vlasti su usvojile Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan 1 za njeno provođenje“, kazala je Borovac. „Date su preporuke, definirane mjere i aktivnosti koje su trebale osigurati da se unaprijedi javna uprava u različitim segmentima, od javnih finansija i komunikacije s građanima, preko razvoja informacionih tehnologija do upravljanja ljudskim potencijalima“.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Sadik Ahmetović naglasio je također značaj javne uprave kao jednog od ključnih prioriteta evropskog partnerstva, preduvjeta integraciji BiH u EU te značaj reforme za preuzimanje i kasniju uspješnu provedbu evropskog zakonodavstva.

„Reformirana javna uprava treba da služi najboljem interesu građana, ali i da istovremeno doprinese razvoju zemlje i njenom ekonomskom prosperitetu“, naglasio je Ahmetović. „U proteklom periodu, Vijeće ministara BiH, kao i entitetske vlade te Vlada Brčko Distrikta BiH usvojile su niz dokumenata, čime su dale doprinos da reforma javne uprave dobije svoje mjesto na političkoj listi prioriteta“.

Federalni premijer Nermin Nikšić zahvalio se Evropskoj komisiji na ogromnoj podršci koju pruža BiH, kako u ovom tako i u drugim projektima. Nikšić je podržao mišljenje državne koordinatorice Borovac, te istakao važnost promjene svijesti u državnoj administraciji.

Brano Jovičić, koordinator za reformu javne uprave u Distriktu Brčko kazao je da je ovaj projekt pomogao da Brčko dobije potpuno reorganiziranu javnu upravu, s obzirom da je nakon potpisivanja konačne Arbitražne odluke Brčko imalo strogo centraliziranu javnu upravu.

„Mislim da je najznačajnije što smo ovim projektom pokrenuli proces promjene razmišljanja naših državnih službenika“, kazala je Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave RS. „Zakonom o državnim službenicima i izmjenama i dopunama tog zakona na dobrom smo putu da edukaciju i promjenu svijesti kod državnih službenika dovedemo na visoki nivo. Od značajnijih stvari koje bi trebala iznijeti je i drugi primjerak električne baze matičnih knjiga koji treba zaživiti od početka naredne godine“.