Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

U Sarajevu je 17. novembra održana konferencija povodom početka projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta razvoja ljudskih resursa u BiH“.

Projekat se sastoji iz tri komponente – obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, unaprijeđenja obrazovnih statistika i jačanja kapaciteta potencijalnih aplikanata za grantove.

Natalia Dianiskova, šefica Odjela Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji EU u BiH kazala je da je cjeloživotno učenje bitno zbog društvenih i ekonomskih razloga.

„Cjeloživotno učenje je od krucijalne važnosti za firme i države koje žele održati svoju konkurentnost na  globalnom tržištu ali ključna je i za pojedince koji žele zadržati ili uvećati svoju mogućnost zapošljavanja koja se u radnoj okolini stalno mijenja“, rekla je Dianiskova.

 „Obrazovanje odraslih vrlo je bitno u BiH, ali i cijeloj EU. Gledajući u cjelini, strategijaa obrazovanja do 2020. godine veliki dio posvećuje upravo obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju. Jedan od 5 ciljeva EU kroz ovu strategiju je da 40 posto ukupne populacije u dobi između 30 i 34 godine bude univerzitetski obrazovano, a stopa neškolovanih će biti smanjena na nivo ispod 10%“.

Dianiskova je navela da je glavni razlog važnosti ove strategije u tome što zemljama pomaže da postignu veći stepen zaposlenosti građana, ali i povećava konkurentnost zemlje.

„Iz tog razloga EU je odlučila da s institucijama BiH pokrene ovaj projekt“, kazala je ona. „Cijenimo to što je BiH počela usklađivati svoje reforme sa ciljevima Strategije obrazovanja do 2020. godine“.

Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke u Vladi Federacije BiH naglasio je potrebu usvajanja zakona o obrazovanju odraslih na državnom nivou. Svi dogovori koji bi proistekli iz državnog zakona i Strategije bi se implementirali na svim nivoima vlasti.

 

„Zakon na državnom nivou je važan jer moramo primjeniti standarde EU u ovoj oblasti ako se želimo pridružiti EU“, rekao je Mašić. 

Willem Kolthof, voditelj projektnog tima za razvoj ljudskih resursa kazao je da je cilj projekta jačanje kapaciteta zaposlenih i povećanja efektivnosti na tržištu rada putem institucionalnog i strateškog razvoja koncepta cjeloživotnog učenja zasnovanog na relevantnim statističkim podacima kako bi se dao doprinos sveukupnom razvoju društva i promociji ekonomske i socijalne kohezije.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici resornih državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava u BiH.

Ovaj projekt finansira EU iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1.185.840 eura, a provodi ga firma EPRD iz Poljske u konzorciju s Ifoa iz Italije, CfBT iz Velike Britanije i TCC iz BiH.