EVROPSKA UNIJA OBEZBJEĐUJE SREDSTVA ZA POMOĆ U IZNOSU OD PREKO 200 MILIONA EURA

Evropska komisija je danas pokrenula proces planiranja za sredstva pomoći za Bosnu i Hercegovinu koja se plasiraju kroz grantove iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) za 2012.  i 2013. godinu, u iznosu koji premašuje 200 miliona eura.

 

Gospodin Stefano Sannino, generalni direktor Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje prezentovao je zaključke sa sastanka na visokom nivou vezanog za koordinaciju pomoći kroz sredstva IPA-e, koji je održan 14. novembra 2011. godine – koji ujedno predstavlja osnovu za početak procesa planiranja za IPA 2012 i IPA 2013 – i najvažnije prioritete za  program IPA 2012/2013.

 

Tokom sastanka, predstavnici Evropske komisije dali su pregled pravaca i prioriteta u procesu planiranja, zajedno sa glavnim karakteristikama ovog procesa za 2012. godinu. Naglasak je stavljen na osnovne faze, rokove i načine učešća i odgovornosti glavnih činilaca u procesu.

 

Prioritetne oblasti i sektori za period 2011.-2013. godina su: pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma javne uprave, razvoj privatnog sektora, transport, prirodna sredina i klimatske promjene, društveni razvoj i relevantne oblasti Acquis-a (pravno naslijeđe EU), te ostale inicijative.      

 

U svom komentaru, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini / specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen iznio je sljedeće:

"Ove sedmice iskazana je posvećenost Evropske unije Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni da pružimo podršku cijeloj zemlji na njenom putu ka članstvu u Uniji. Dodjela sredstava pomoći za ovu svrhu predstavlja konkretnu demonstraciju naše posvećenosti.

 

"Zajedno sa institucijama na državnom i entitetskom nivou načinili smo dobar napredak u oblasti koordinacije pitanja vezanih za EU i za IPA fondove. Pored toga, bacili smo svjetlo i na određena, specifična pitanja vezana za evropske integracije, kao što je transport i energetika.

 

"Što je najvažnije, ova sredstva mogu načiniti veliku razliku u odnosu na svakodnevne živote građana. Bolja uprava, bolja infrastruktura i viši standardi dobrodošli su za sve. Unaprijed se radujem i nadam značajnom učešću od strane institucija na svim nivoima u ovoj zemlji."

 

Institucije Bosne i Hercegovine predstavljali su Direkcija za evropske integracije, viši programski službenici i koordinatori za IPA-u iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

            Kontakt osoba: Andy McGuffie, portparol, +387 61 136 332