Izjava portparola Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini Andyja McGuffieja

“Delegacija Evropske unije/Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozdravlja jučerašnji zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojim se osniva Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine za provodjenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Herzegovine. Ovom odlukom Predstavnički dom potvrđuje da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine prepoznaje važnost presude Sejdić-Finci kao i hitnu potrebu da se ista provede.

EU podstiče Komisiju da se sastane što je prije moguće s ciljem da nastavi sa izborom predsjedavajućeg i dva zamjenika kao i da usvoji Poslovnik o radu kako bi se izmjene i dopune Ustava BiH i Izbornog zakona BiH počele pripremati u skladu s dogovorenim rokovima.

U isto vrijeme Delegacija Evropske unije / Specijalni predstavnik Evropske unije također poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da što prije  usvoji zakone o državnoj pomoći i popisu stanovništva koji su u skladu sa pravnom stečevinom EU. Ovo su ključna pitanja za budući napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.”